Selgusid Eesti Kunstiakadeemia uue hoone kunstikonkursi võidutööd

Võidutöö «Paatina».

FOTO: Eesti kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone avaliku ruumi kunstiteose tellimise konkursile laekus tähtajaks 19 tööd, millest kõik kvalifitseerusid võistlema. 

Žürii hindas konkursile laekunud kavandeid vastavalt võistlusjuhendis ja kunstiteoste tellimise seaduses toodud kriteeriumidele ning selgitas välja paremusjärjestuse:

1. koht – kavand märksõnaga «Paatina»

Žürii leidis, et kavand on kunstiliselt küllalt huvitav, eelarve piires tehtav, kaasav ja võimaldab edasiarendamist. Liidab akadeemiat ühiskonnaga, kõnetades rohkem tavakodanikku kui kunstiinimest. Ühendab traditsioonilise ja kaasaegse kunsti. Teos provotseerib kaasaegsele kunstile omast sekkumist, kuid seda siiski selgepiirilistes raamides. Turvaline ja vähe riskialdis lahendus. Töö vajab perfektset tehnilist teostust ning tellija tugevat järelevalvet.

2. koht – kavand märksõnaga «Kunstiplatvorm»

Žürii arvas, et see leidliku ideega provokatiivne töö seostub ruumiliselt hästi hoonega, suunab liikumist, on avatud uutele tegevustele, võimaldab jätkamist ning avardab arusaama protsendikunsti võimalustest. On ajas muutuv, uuenev, täienev ja edasiarendatav.

Žürii soovitab ideega arvestada õppetöö korraldamisel ja koostöös linnaga. Kui linn hakkab väljakut kujundama, siis tasuks esitatud ideed kaaluda ja autorid kindlasti kaasata.

Miinused: ebarealistlik eelarve, ebamääraseks jääb taiese haldamine ning töös pakutud moel on jätkusuutlikkust keeruline tagada.

3. koht – kavand märksõnaga «Avaliku ruumi kunstiteos»

Žürii meelest on tegemist huvitavaima siseruumidesse pakutud kavandiga, mis on dünaamiline ja intrigeerivalt mobiilne ning mõeldud protsendikunsti konkursi tavaraamidest väljaspool. Olemuselt pigem näituse- kui püsikunst.

Äramärkimise korras tõstis žürii esile veel kaks kavandit:

«Järgmine peatus: Kunstiakadeemia» – kontseptuaalse minimalismi eest avaliku ruumi hõlmamisel.

«Ruum» – rohketest installatsiooni ja vitriini hübriididest huvitavaim kavand.

Võidutööde autorid avalikustatakse 24. jaanuaril kell 17 avataval EKA uue õppehoone kunstikonkursi näitusel Estonia pst 7 asuvas EKA G Galeriis.

Konkursi võitja saab preemiaks 65 000 eurot. Võidusumma sisaldab autoritasusid, kõiki teose valmistamise, transpordi ning paigaldamisega seonduvaid kulusid. Teise koha preemia suurus on 1500 ja kolmanda koha preemia suurus 750 eurot.

EKA uue hoone valmimine on planeeritud 2018. suvesse ja esimene õppeaasta algab seal 2018. septembris.

Žürii koosseisu kuulusid: Mart Kalm, žürii esimees; Vano Allsalu, Eesti Kunstnike Liidu esindaja; Indrek Köster, Eesti Kunstnike Liidu esindaja; Koit Ojaliiv, Kuu arhitektid; Triin Ojari, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja; Ingrid Ruudi, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja ja hääleõiguseta eksperdina Endrik Mänd, Tallinna linnaarhitekt.

Tagasi üles