Ilmus Stuart Halli eestvedamisel koostatud kogumik «Representatsioon»

Kogumik «Representatsioon»

FOTO: Kaanekujundus

EKA Kirjastuses ilmus Stuart Halli, Jessica Evansi ja Sean Nixoni koostatud mahukas kogumik «Representatsioon», mille tõlkis eesti keelde Eva Näripea, toimetas Neeme Lopp ja kujundas Stuudio Stuudio.

Sisuliselt on tegu küsimustega sellest, kuidas meid igapäevaselt ümbritsev kultuuriregister toimib: milliste vahenditega ja mille alusel luuakse tähendusi meedias, filmis, televisioonis, reklaamides ja igal pool mujal. Üks klassikaline näide: mida tähendab, et enne Freudi ei saanud rääkida laste seksuaalsusest? Loomulikult ei tähenda see, et enne Freudi laste seksuaalsust ei eksisteerinudki, vaid seda, et pärast Freudi tekkis laste seksuaalsusele representatsioon, mis juhatas selle sisse meie semiosfääri, kus see sai osaks üldisest tähenduste ringlusest.

Raamatu kuuel peatükil on kõigil oma temaatiline fookus: esimene peatükk uurib representatsiooni üldiselt, tuues näiteks fotode kasutamise rahvusliku identiteedi ja kultuuri loomiseks; teine peatükk uurib seda, kuidas luuakse tähendusi ja vaatepunkte kino- ja teledokumentalistikas; kolmas peatükk keskendub muuseumitemaatikale, eriti võõraste kultuuride representeerimise küsimustele; neljas peatükk uurib «teise» rassistamise fantaasiaid massimeedias ja filmis; viies peatükk vaatleb, kuidas tekkis 1980ndate teisel poolel uus kujutlus mehelikkusest, mille taga olid reklaami ja tarbimiskultuuri mõjud; kuues peatükk uurib seebiooperite näitel, kuidas erinevad narratiivid on sooliselt adresseeritud.

Raamatu esimene trükk (koostaja Stuart Hall) ilmus 1997. aastal ja muutus kohe oluliseks tähiseks nüüdisaegsetes mitmekultuurilisuse uuringutes. Selle tõlke aluseks on raamatu teine, täiendatud trükk (2013), milles värskendati nii esimese trüki teoreetilisi vaatekohti kui ka kaasajastati näitematerjali. Lisaks on käsitletud küsimusi, mis on esile tõusnud koos uute representatsioonitehnoloogiate ja -formaatidega, nagu internet ja tõsielutelevisioon.

Kultuuriteoreetik ja sotsioloog Stuart Hall (1932–2014) sündis ja kasvas Jamaical, pöörates hilisemas akadeemilises tegevuses erilist tähelepanu just identiteedipoliitikale Briti mõjusfääris ja kultuuri rollile selle kujundamisel. Koos Raymond Williamsi ja Richard Hoggartiga rajas ta Briti ülikoolide esimese kultuuriuuringute programmi (1964 Birminghami ülikoolis), mis tähtsustas populaarkultuuri rolli poliitiliste ja ühiskondlike muutuste mõtestamisel. Ta oli 1960. aastal loodud ajakirja New Left Review esimene peatoimetaja.

Raamatu ametlik esitlus on 10. detsembril EKAs.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles