Eesti teabekirjandus: raamatukogude edetabel

Postimees palus Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi keskraamatukogudel saata kõige populaarsemate raamatute edetabelid, et saaks aimu, mida Eesti eri piirkondades lugeda armastatakse. 

Tallinna keskraamatukogu

465 Mikita, Valdur           «Lingvistiline mets»                                     

376 Tootsen, Toivo         «Vana Hõbe»                                                  

336 Roosma, Tuuli           «Meie aasta Siberis»                                   

305 Mäeniit, Piret           «Aleksei Turovski ja teised loomad»     

303 Kersna, Vahur          «7x7»                                                                 

293 Pärn, Malle              «Minu elu hetked»                                      

280 Hanson, Hedvig       «Jutustamata lugu»                                     

270 Aarma, Gunnar        «Gunnar Aarma elutarkused. I raamat»              

269 Vaino, Margo           «Tühjad pihud»                                                             

264 Volkonski, Sergei    «Kodumaa»                                                     

Tartu linnaraamatukogu

224 Mikita, Valdur           «Lingvistiline mets»                                     

143 Roosma, Tuuli           «Meie aasta Siberis»                                   

137 Olander, Aare           «Tartu kadunud vaated»                           

123 Tootsen, Toivo         «Vana hõbe»                                                  

120 Kersna, Vahur          «7X7»                                                                 

115 Ellermaa, Einar         «Kaika Laine inimesed»                                              

107 Hanson, Hedvig       «Vanemuise näitleja Ellen Kaarma»      

106 Avestik, Rait            «Kütkestaja: näitleja Einari Koppel»      

105 Juske, Jaak              «Lood unustatud Tartust»                         

100 Purje, Pille-Riin        «Velda Otsus – nimi eesti kultuuris»     

Pärnu keskraamatukogu

120 Mikita, Valdur           «Lingvistiline mets»                                     

88 Frick, Mai                   «Soome keel iseõppijale: algajale ja taasalustajale»

78  [Õpik]                      «Psühholoogia gümnaasiumile»             

63 Frick, Mai                   «Soome keel iseõppijale : kesktasemele»

58 Carnegie, Dale            «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi»

52 Göransson, Ulla         «På svenska! rootsi keele õpik»                             

48 Martin, Rosa Maria     «Hispaania keele kursus iseõppijale»   

46 Hirsjärvi, Sirkka           «Uuri ja kirjuta»                                             

46 Grosvenor, Emily A   «Inglise keel 24 tunniga: kiirõppekursus»

44 Arcario, Paul             «Inglise keele kursus iseõppijale»         

Jõhvi keskraamatukogu

44 Tootsen, Toivo           «Vana Hõbe»                                                  

33 Toots, Nora                  «Inglise keele õpik taasalustajatele»    

33 Bolton, Robert            «Igapäevaoskused : kuidas ennast kehtestada, teisi kuulata ja konflikte lahendada»   

33 Krull, Edgar                  «Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat»

32 Hirsjärvi, Sirkka           «Uuri ja kirjuta»                                             

30 Laherand, Meri-Liis      «Kvalitatiivne uurimisviis»                         

29 Alver, Lehte                  «Finantsarvestus: põhikursus»               

28 Mikita, Valdur             «Lingvistiline mets»                                     

28 Kidron, Anti                 «Nõustamiskunst: psühholoogilise nõustamise alused»

26 Ilus, Elmar                  «Rooma eraõiguse alused»                      

Tagasi üles