Balti bluusivennaskond alustas

Aleksandr Belkin (Leedu) ja Bogdan Topolski (Poola) demonstreerimas laval Balti bluusi koostööd

FOTO: Lehar Lukjanov

29. mail toimus Riias Balti Bluusikonverents, mis oli Eesti, Läti, Leedu ja Poola bluusmuusikute ja festivalide korraldajate omavaheline kohtumine eesmärgiga leppida kokku koostööraamistik tulevikuks. Arutelu käigus leiti, et niigi piiratud turgudel oleks tulemuslikum, kui osapoolte tegevus oleks rohkem koordineeritud ja sel eesmärgil lepiti kokku, et asutatakse organisatsioon nimega Baltic Blues Brotherhood (Balti bluusivennaskond).

Konverentsi idee pärines Siguldas toimuva Blūza Svētki korraldajalt Normunds Kalninsilt, kes samal ajal korraldas Riia Kalnciema kvartalis kaks päeva kestnud minifestivali (Baltic Blues Contest Riga), mille esimese päeva sisustasid konverentsi osalised Eestist, Leedust ja Poolast. Festivalidest olid korraldajatega esindatud lisaks Blūza Svētkile ka Pärnu Bluusipäevad, Emajõe Bluus ja Suwalki Blues Poolast. Baltic Blues Brotherhood juhatusse valiti igast riigist üks esindaja, Läti poolelt Kalnins, Leedust Aleksandr Belkin, Poolast Bogdan Topolski ja Eestist Andres Roots. Korralduse rahastus pärines Rīgā 2014 (Euroopa kultuuripealinn Riia 2014) fondi vahenditest.

Ideena, mis peaks aktiivselt hakkama toimima järgmisest aastast, on Baltic Blues Brotherhood ühing, mille liikmed kasutavad oma ressursse ühiste huvide edendamiseks. Esimese plaanina toodi välja vajadus luua internetti mitmekeelne infoportaal, kuhu oleks koondatud kõigi osaliste teave. Sellise kodulehe olemasolu on vajalik just seetõttu, et vaatamata geograafiliselt suhteliselt kompaktsele piirkonnale on killustatus publiku osas väga suur.

Nii ei teata näiteks Eestis praktiliselt üldse, et Poolas, kohe Leedu piiri ääres, toimub igal aastal üsna ulatuslik Suwalki Blues. Huvitatud publikut aga tõenäoliselt Eestist sellele üritusele oleks minemas küll. Samal ajal oleks ilmselt ka vastupidi liikujaid, kuna Eestis toimub aasta jooksul suisa kolm suuremat festivali. Taoline publikuvahetus oleks kasulik ilmselgelt festivalide korraldajatele, aga huvitav ka publikule ja annaks lisaväljundi iga riigi kohalikele vähemtuntud esinejatele, kuna nii oleks võimalus jääda silma teiste festivalide promootoritele ja võibolla teenida  kutse ka festivalidele väljaspool oma riiki.

Lisaks uudisvoo koondamisele ja levitamisele oleks tulevikus võimalik ka festivalidel omavahel kokku leppida mõne kaugema külalise kutsumise osas, mis aitaks madalamate kuludega kutsuda kaugemaid esinejaid, keda on publikul samuti alati huvitav näha. Ja loomulikult peaks Baltic Blues Brotherhood tegema lihtsamaks Balti piirkonna kollektiividel esineda ühinguga liitunud festivalide programmis väljaspool oma riiki. Ka sponsorite huvi peaks olema sellise kava järgi toimuvate festivalide vastu suurem, kuna annaks võimaluse reklaamida ennast mitmes riigis toimuvatel üritustel korraga.

Räägiti ka plaanist tulevikus hakata jagama Balti bluusiauhindu, kuna igas riigis eraldi võttes tekib aasta jooksul üsna vähe uut selle stiili muusikat, oleks Balti regiooni auhind kaalukam ja tõmbaks rohkem meedia tähelepanu, mis, nagu kõik osalised nõustusid, on bluusi suhtes üldiselt väga väike. Auhinnale lisaks räägiti ka võimalusest korraldada eraldi konkurss võrdlemaks (pigem vähemtuntud ja uuemate) bändide taset. See võiks samuti olla hea võimalus bluusi kui muusikastiili reklaamimiseks ja samal ajal annaks kõigile osalistele võimaluse ennast suurema publiku ees näidata.

Kuna esialgu pole veel kogu kontseptsioon paika pandud, ei ole kindel täpselt missugusel kujul hakkab Baltic Blues Brotherhood tegutsema, ent kõiki festivale ja bluusmuusikuid oodatakse liituma, et kandepind oleks võimalikult lai. Samuti on oodatud ka näiteks Soome huviliste liitumine, mis peaks lisama veel ühe aktiivse osapoole ja laiendama kandepinda veelgi. Kuna idee on värske, siis nähtavate tulmusteni jõutakse tõenäoliselt alles järgmisel aastal, ent samm on astutud, et vähemalt proovida koos edasi minna.

Konverentsile järgnenud kontsertprogrammis astusid üles Aleksandr Belkin (Leedu) & Bogdan Topolski (Poola), Andres Roots & Andres Mikk (Eesti), Rockhound (Eesti), Johnny B Beast (Läti), Jānis Vanadziņš & Mozambika (Läti) ja Lavrix Band (Läti)

Balti regioonis see aasta toimuvad tähtsamad festivalid on Emajõe Bluus Tartus 14. juunil, Bliuzo Naktys Varniais, Leedus 3.-4. juulil, Suwałki Blues Suwałkis, Poolas 9.-11. juulil, Blūza Svētki Siguldas, Lätis 25. juulil, Pärnu Bluusipäevad 28.-30. juulil ja Augustibluus Haapsalus 31. juulist - 1.augustini.

Tagasi üles