Indrek Saar: Eesti kultuur peab ka arenema

Kultuuriminister Indrek Saar usub, et andes loojatele võimaluse pühenduda oma loomingule, siis kasvab ka tõenäosus, et sünnivad teosed, mis pakuvad publikule heas mõttes katarsist.

Miks just viis+viis ning miks palgaga ei kaasne kindlalt kokku lepitud kohustusi, seda saab teada videointervjuust.

Loojapalka ei hakka maksma otseselt kultuuriministeerium, viiele kunstnikule ja viiele kirjanikule palgaraha maksmiseks eraldab ministeerium lisaraha Eesti Kunstnike Liidule ja Eesti Kirjanike Liidule. Erialaliitude vastutada on ekspertkomisjonide kokku kutsumine ja kolmeks aastaks palgele võetavate loovisikute välja valimine. 

Projekti eesmärgiks ongi erialases tippvormis olevate loovisikute loometöö toetamisega kindla perioodi vältel. Avaldusi kunstniku- ja kirjanikupalga konkursile saab hakata esitama 2. novembrist, lõpptähtaeg on 30. november 2015.

Esimesed loovisikud võetakse palgale juba 2016. aasta jaanuarist ning kunstniku- ja kirjanikupalgaks on järgneval kolmel aastal 805 eurot ja 86 senti. Sellelt summalt on maha arvutatud juba kõik maksud. 

Tagasi üles