See kalivägine tegemine sai üheks raamatuks

Tänu vana kirjakeele grand old lady Valve-Liivi Kingisepa pühendumisele on meil vanast eesti keelest olemas juba hulk väljaandeid. FOTO: Margus Ansu

Täna on Tartu Ülikoolis suurpäev. Emakeele Selts ning TÜ eesti keele ja üldkeeleteaduse instituut esitlevad vana kirjakeele päeval Eesti kultuuriloo ühe suurkuju, 17. sajandi vaimuliku kirjamehe, esimese eesti keele õpiku ja saksa-eesti sõnaraamatu (1637) autori Heinrich Stahli tekstide sõnastikku.

Tellijale Tellijale

Kas teatakse, et hulka praegugi käibel olevaid sõnu kasutati Stahli ajal hoopis teises tähenduses, nagu näiteks arendama ’võima, suutma’, hagema ‘koguma’, haugutama ’ahvatlema’, katsuma ’vaatama, jälgima’, süstma ’heitma’, ürgama ’algama’, sitke ‘kitsi’?

Stahli keelepruuki on püütud jäljendada ka siinse loo tänapäevastatud pealkirjas. «See» on Stahli tekstide kõige sagedamini esinev sõna, aga mitte ainult asesõna, vaid peamiselt saksakeelse nimisõna artikli das, die, der tähenduses. «Tegemine» on tegu, das Tun. «Kalivägine» aga...

Tagasi üles
Back