Kultuurisoovitused

Proloog Vikerkaarele

Ajakiri Vikerkaar, esimene number. Juuli 1986.

FOTO: Eero Vabamägi

Rein Veidemann

Ajakirja Vikerkaar peatoimetaja 1986–1990

Tellijale Tellijale

Nüüd juba antikvaarsena mõjuva tööraamatu kirje ütleb, et alates 17. veebruarist 1986 olen «määratud ajakirja Vikerkaar – Raduga peatoimetaja ametikohale ületoomise korras ajakirja Looming toimetusest». Aluseks on toonase kirjastus Perioodika direktori Uno Sillajõe käskkiri. Ajakirja asutamise tants ja trall algas aga juba 1985. aasta suvel, mil Moskva võimukoridorides otsustati käivitada liiduvabariikides ühtse nõukogude noorsoo kujundamise eesmärgil vene ja kohalikus keeles ilmuvad kaksikajakirjad. Tulevase peatoimetaja väljaselgitamine ja kinnitamine läbis mitmeastmelise kadalipu: kohalik komsomoli keskkomitee, kohalik partei keskkomitee, üleliiduline komsomoli keskkomitee.

Tagasi üles