Vennäkene, noorekene!

Kui sa saad sõdaje minemä,

Kui sa lähed lahingisse,

Veered vaenu vällä peäle:

Ärä siis aja ette sõja,

Sõja ette, sõja taha,

Keeritä keset sõdada,

Sõeda sõja keske’ella‚

Ligi lipukandijaida!

Esimesed helbitässe,

Tagumesed tapetasse,

Äärepeälsed äiätässe,

Serväpeälsed surmatasse,

Keskmesed kojo tulevad.

Facebook
Comments