Kultuurisoovitused

Doktoritöö: Pelevini proosa on olemuselt uut liiki kirjandus

Viktor Pelevin Jaapanis Kamakura kloostris.

FOTO: viking books

22. novembril kaitseb doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Tatjana Boeva. Tema töö uuris vene kirjaniku Viktor Pelevini (1962) tekste metafüüsilisest vaatepunktist, keskendudes eelkõige neis esinevale sümbolismile, müstitsismile, tühjuse mõistele ja teadvuse probleemile. Töö eesmärk on pakkuda terviklikku arusaamist Pelevini tekstidest ja jõuda tema loomingu ontoloogiliste omadusteni.

Tatjana Boeva

FOTO: Katerina Batrakova

«Selleks, et Pelevini proosa sattuks kategooriast «petlikult selge» kategooriasse «õigesti arusaadav», on vaja uurida seda erinevatel tasanditel. Doktoritöö tõestas, et Pelevini tekstide dekodeerimine on võimalik ning tema teksti filoloogiline analüüs süvendab ja rikastab seda. Selle tulemusena lisandub palju uusi detaile, mis omakorda oluliselt mitmekesistavad antud teksti,» sõnas töö autor. 

Kui enamik tänaseid kriitikuid väidavad, et Pelevini proosa degradeerub ehk halveneb ajas, siis uurimus seda väidet ei kinnita. «Tema viimased teosed vajavad palju keerukamat analüüsi. Iga oma romaaniga liigub Pelevin aste astmelt mööda kindlat arenguteed ning kaasab sellesse ka oma lugeja,» sõnas Boeva. Ta jõudis doktoritöös Pelevini kirjandustekstide poeetika ja spetsiifika kirjelduseni. See näitas, et Pelevini looming on oma olemuselt uut liiki kirjandus, milline on loodud postmodernsuse tingimustes ja asub tihedas seoses budismiga.

Doktoritöö pealkiri on «Текст как мыслящая структура. Метафизика В. О. Пелевина/Tekst kui mõtlev struktuur. Pelevini metafüüsika» ja selle kaitsmine toimub 22.  novembril kell 12 Tallinna Ülikoolis (ruum M-648, Uus-Sadama tn 5). Doktoritöö juhendaja on TLÜ professor Irina Belobrovtseva ning oponendid Peterburi Riikliku Ülikooli professor Sergei Kibalnik ja Eötvös Lorandi Ülikooli professor Zsuzsa Hetenyi. Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA

Tagasi üles