Kampaaniatingimused

1. Üldsätted 

1.1. AS Postimees Grupp (edaspidi: Postimees) ja Eesti filmi- ja teleauhindade kampaania (edaspidi: Kampaania) algab 1.03.2017 ja kestab kuni 09.03.2017, kell 13.00 (edaspidi: Periood). Kampaania kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga. 

1.2. Kampaania korraldaja on AS Postimees Grupp, asukoht Maakri 23a, Tallinn, registrikood 10472757.

1.3. Kampaania korra on Kampaania Korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes. 

2. Kampaanias osalemine 

2.1. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes annavad hääle oma lemmikule ja jätavad kontakti aadressil toimuva Postimehe lugejate hääletuse raames.

2.2. Ühest veebibrauserist tohib hääletada ühe korra.

3. Auhind ja auhinna tingimused 

3.1. Korraldaja loosib Kampaanias kõigi osalejate vahel välja viis (5) kutset kahele, 12.03.2017 Tallinnas, Nordea Kontserdimajas toimuvale Eesti filmi- ja teleauhindade galale;

3.2. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust e-posti teel neljapäeval (09.03.2017), ning lepitakse kokku auhinna üleandmine.

3.3. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Võitu ei asendata ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 

3.4. Juhul, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga ühendust saada hiljemalt 10.03.2017, kella 16.00-ks, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata. 

4. Muud tingimused 

4.1. Kampaanias osalejate poolt käesolevate tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osalemise või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest. 

4.2. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt Kampaania kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda Kampaanias ning nõustumist Kampaania reeglitega. 

4.3. Kampaanias osalemisega annab Osaleja Korraldajale ja Postimehele nõusoleku töödelda oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nime avaldamiseks ja selle edastamiseks võidu kättesaamiseks ning muudel Korraldaja turunduslikel eesmärkidel (sh kommertspakkumiste saamiseks).

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele Postimees.ee lehel. 

4.5. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. 

4.6. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märgusõnaga „Eesti filmi- ja teleauhinnad Postimehe lugejate hääletus“ hiljemalt 30.30.2017. a. käesolevates tingimustes toodud kontaktidele. Korraldaja lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni laekumisest. 

Tagasi üles