Raadioteater kuulutab välja kuuldemängutekstide võistluse

FOTO: Madis Luik

Raadioteatri põhieesmärgiks on nüüdisaegse audioesteetikaga teoste loomine ERRi raadioprogrammidele, eesti näitlejate häälte salvestamine ning algupärase dramaturgia arendamine ja tutvustamine nii kodu- kui ka välismaal.

Selleks, et avardada kuuldemängude temaatikat ja leida lisaks kogenud kirjutajatele ka uusi, andekaid ja raadiodramaturgia eripära tajuvaid autoreid, korraldab raadioteater kuuldemängutekstide võistluse.

Võistlustingimused:

  • Oodatakse 5-osalisi lühivorme (ühe osa teksti eeldatav pikkus on kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) ja ka pikemaid tekste (eeldatav pikkus kuni 25 000 tähemärki koos tühikutega).
  • Võistlustööde žanri, temaatika, adressaadi osas piirangud puuduvad.
  • Võistlustööd tuleb esitada kolmes eksemplaris paberil või elektroonilisel infokandjal. Tekstid varustada märgusõnaga, lisada kinnine ümbrik autori nime ja kontaktandmetega.
  • Võistlustöö ei tohi olla varem avaldatud ega lavastatud. Tekste ei tagastata ega retsenseerita.
  • Varalised autoriõigused võidutööde kasutamiseks jäävad ERRile.

Kuuldemängutekstid tuleks saata või tuua hiljemalt 1. septembriks 2017 aadressil ERR Raadioteater, Kreutzwaldi 14, Tallinn 10124.

Võistlustöid hindab kolmeliikmeline žürii ja võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 2017. aasta oktoobris-novembris. Kuuldemänguvõistluse auhinnafond on 4000. Võistlust toetab Eesti Kultuurkapital.

Tagasi üles
Back