Kultuurisoovitused

Ilmus raamat, mis aitab ebainimlikumalt mõelda

Quentin Meillassoux on üks nn spekulatiivse realismi loojaid ja liidreid.

FOTO: Raamat

Eesti keelde jõudis tänapäeva ühe hinnatuma uue põlve prantsuse filosoofi, Quentin Meillassoux’ (s 1967) teos «Pärast lõplikkust. Essee sattumuslikkuse paratamatusest». Raamatu on prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar, toimetanud ja järelsõnaga varustanud Margus Ott.

Essee peamiseks sihiks on ületada Immanuel Kanti postuleeritud tunnetuslik lõhe inimese ja maailma vahel, liikuda teispoole inimlikku «lõplikkust». Meillassoux’ hinnangul põhineb kogu Kanti-järgne filosoofia «korrelatsionismi» ideel, arusaamisel, et tegelikkus (maailm) on alati vaid tegelikkus-meie-jaoks, et filosoofia objekt on korrelatsioon mõtlemise ja olemise, meie ja maailma vahel, et meil puudub ligipääs neile kahele eraldiseisvalt.

Meillassoux’ eesmärk on korrelatsionismist loobuda; selleks toetub ta astrofüüsikute, geoloogide ja paleontoloogide tööle, kes uurivad Maa (universumi) ajalugu enne inimese teket, s.t kes tegelevad maailmaga enne, kui sai tekkida korrelatsioon inimese ja maailma vahel. Seda inimliigi tekkele eelnevat maailma nimetab Meillassoux esiaegseks (prantsuse keeles «ancestral»). Kuid lisaks inimese ja maailma vahekorra revideerimisele, pakub ta välja uue käsituse maailma toimimisest.

Maailm on Meillassoux’le radikaalselt sattumuslik, selles puudub põhjuslik paratamatus, pigem valitseb maailmas kaos – ainus kindel tugipunkt ongi see, et kõik on juhuslik.

Quentin Meillassoux on üks nn spekulatiivse realismi loojaid ja liidreid. Meillassoux töötab filosoofia õppejõuna Pariisi 1. Ülikoolis (Panthéon-Sorbonne). «Pärast lõplikkust» (orig. 2006) on tema seni tuntuim ja tõlgituim teos. 

Tallinna Ülikooli Aasia kultuuriloo ja üldise kultuuriteooria professor Rein Raud on märkinud teose kohta: «Meillassoux´ raamatust «Pärast lõplikkust» on kiiresti saanud uue ja kasvava koolkonna, niinimetatud spekulatiivse realismi alustekste. Paljud peavad nimelt just seda raamatut uue pöörde avakäiguks tänapäeva filosoofias, mille käigus jäetakse hüvasti Kanti kujundatud maailmaga ning astutakse edasi uue, radikaalselt teistsuguse universumi-nägemuse poole, kus loodusseadused võiksid põhimõtteliselt muutuda igal hetkel. Ka neile, kes autori mõttekäikudega ei nõustu, on see raamat provokatiivne ja huvitav lugemine, mis pakub meeldivat vaheldust akadeemilise filosoofia pidevalt klassikute väiteid solgutavale argipäevatööle.»

Raamat ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas Bibliotheca Controversiarum.

Tagasi üles