Kirja- ja kirjastusrahvas esitas ühispöördumise ERRile kirjanduse käsitlemise üle Rahvusringhäälingus
lisatud pöördumise tekst!

ERRi otsusega sulgemisele läinud telesaate «Kirjandusministeerium» juht Mart Juur.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit esitasid täna 23. augustil ühispöördumise ERRile kirjanduse käsitlemise üle Rahvusringhäälingus.

Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit tunnevad täna erinevates meediakanalites ilmunud uudiste valguses muret kirjanduse käsitlemise üle Rahvusringhäälingus. Kuigi sulgemisele läinud «Kirjandusministeeriumi» saate asemel olevat plaanis suurendada kirjanduse käsitlemise osakaalu uues saates «OP+» ja anda saatele ka parem saateaeg, ei korva see üksnes kirjandusteemale pühendunud saate sulgemisega tekkivat kahju.

Paratamatult on paljudele erinevatele teemadele keskenduvad saated teistsuguse ülesehitusega. Viimastel aastatel on peamiselt majanduslikel põhjustel kahanenud kirjandusele keskendunud lehepind kõigis ajalehtedes ning selles valguses on tõusnud avalik-õigusliku meedia tähtsus ka kirjanduselu kajastamisel. Kuna kirjandusteema on otseselt seotud kirjanduse populariseerimise ja üldise lugemisoskusega, ei ole praegu tegemist kaugeltki üksnes uute raamatute müügi toetamisega, vaid märksa põhimõttelisema küsimusega. Vaadates Põhjamaade avalik-õiguslike telekanalite programme, on kirjandussaated väga levinud, kuid praegu ähvardab Eestis kaduda viimane üksnes kirjandusele keskenduv telesaade. Me ei soovi siinkohal vastanduda teistele tähelepanu nõudvatele teemadele, aga küsime siiski: millise signaali anname sellega ühiskonnale, kui avalik-õiguslikus ringhäälingus ei ole isegi kord kuus eraldi kirjandussaadet, aga näiteks spordisaade on eetris eranditult iga päev? Loodame, et iseseisev kirjandussaade ja üldine kajastus jääb alles ka edaspidi ning oleme selles osas igati valmis koostööd tegema.

Lugupidamisega,

Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Pakendi- ja Trükitööstuse Liit

Tagasi üles