L, 30.09.2023

Fotonäituse immigratsioonist ja vähemusrahvustest

Kultuuritoimetus
Facebook
Comments
Annika Haasi foto FOTO: Annika Haasi
Annika Haasi foto FOTO: Annika Haasi Foto: Annika Haasi

​Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses on 30. novembrist avatud New Yorgi fotofestivalil Photoville Eestit esindanud Annika Haasi, Birgit Püve ja Maxim Mjödovi grupinäitus. Eestis kannab näitus pealkirja «Nemad».

Avatav näitus satub Eestis pingelisse aega, mil ÜRO globaalse ränderaamistiku leppe ümber tekkinud vääritimõistmine ning poliitiline arveteklaarimine on taas toonud teravalt fookusesse hirmu ja eelarvamused «meist» justkui erineva inimese, sisserändaja suhtes.

Annika Haasi foto FOTO:
Annika Haasi foto FOTO: Foto: Annika Haas

Paljuski on see hirm seotud asjaoluga, et suur osa eestlastest ei puutu teiste rahvuste ja kultuuridega kokku, kuna elatakse erinevates ja järjest sügavamalt eristuvates piirkondades. Selles pole midagi üllatavat, sest nii rahvusvaheline kogemus kui ka Eestis äsja kaitstud doktoritöö (Mägi, 2018) kinnitavad, et segregatsioon eri rahvuste vahel on pigem süvenemas.

Kristel Lauri ja Toomas Järveti kureeritud projektis uurivad fotograafid igaüks eri vaatevinklist ja erinevas kogukonnas seda paljudele tundmatut osa tänasest Eesti ühiskonnast, mida võib kutsuda ühisnimetajaga «nemad» või «teised». Igal fotograafil on oma uurimisobjektiga erinev seos ja nii sisult kui ka teostuselt erinev lähenemine. See annab omakorda lisaväärtuse näituse olemusele ja eesmärgile, kus mitmekesisus rikastab, ning näitab «meid» palju heterogeensemana, kui esmapilgul silma paistab.

Annika Haasi foto FOTO:
Annika Haasi foto FOTO: Foto: Annika Haas

Maxim Mjödov viib meid oma isikliku projekti kaudu Lasnamäe perifeersetele maas- tikele. Birgit Püve töö uurib Vao väikeasula praeguste elanike elu. Kui Nõukogude ajal oli Eesti intensiivne rahvastikurände piirkond ja nii oli tavaline kohata külakolhoosides eri rahvustest inimesi kogu NSV Liidust, siis täna elab Vao läbi „teist immigratsioonilainet” olles keskuseks varjupaigataotlejatele. Annika Haas näitab valgust Eesti ühele salapärasemale ja eelarvamustega ülekülvatud vähemusele – mustlastele ehk romadele. Annika fotod annavad meile ainulaadse võimaluse intiimseks ja antropoloogiliseks sissevaateks selle etnilise grupi kodudesse ning inimeste eludesse.

Maxim Mjodovi foto FOTO:
Maxim Mjodovi foto FOTO: Foto: Maxim Mjodov

Näituse ühe kuraatori Kristel Lauri sõnul võeti antud intrigeeriv näitus New Yorgis vastu väga positiivselt ja see pakkus võimalust meie fotograafidel rääkida külastajate, ajakirjanike ja professionaalidega lisaks oma tööde kunstilisest aspektist ka Eestit puudutavatel sügavamatel ajaloolistel, kultuurilistel ja ühiskondlikel teemadel.

Näitust toetasid Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Telliskivi Loomelinnak, Ikkun Creative, Printwise ja Taevas Ogilvy.

Eesti külastajatele jääb näitus avatuks järgmisel aasta 13. jaanuarini.

Maxim Mjodovi foto FOTO:
Maxim Mjodovi foto FOTO: Foto: Maxim Mjodov
Maxim Mjodovi foto FOTO:
Maxim Mjodovi foto FOTO: Foto: Maxim Mjodov
Birgit Püve foto FOTO:
Birgit Püve foto FOTO: Foto: Birgit Püve
Birgit Püve foto FOTO:
Birgit Püve foto FOTO: Foto: Birgit Püve
Birgit Püve foto FOTO:
Birgit Püve foto FOTO: Foto: Birgit Püve
Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles