Kanuti Gildi Saalis toimub poliitikapidu

Tallinna vanalinnas asuv Kanuti Gildi SAAL.

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/EMF

Kuidas võidetakse kultuuripoliitikaga valimisi? 19. jaanuaril kogunevad Kanuti Gildi Saalis kõigi suuremate erakondade esindajad, et avada Eesti kultuuripoliitika sõlmküsimused. Poliitikud. Moderaatorid. Publik. Vahekommentaarid. Kirg ja sõnaosavus. 

Kui tihti jõuavad Eesti kultuuripoliitikateemalised sõnavõtud kaugemale põhiseaduse preambuli meeldetuletamisest? Millal täidavad kultuuripoliitilised seisukohad Pirita tee või Puškini tänava reklaampinnad? Kuhu viib kultuuripoliitika status quo ja millised on alternatiivid? Võib arvata, et Eesti poliitilistel jõududel on kultuuripoliitika tuleviku kohta palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa olla kindel enne, kui kultuuripoliitika (nii kitsas kui laias tähenduses) valimiste eel korralikult läbi arutada. Just selleks «Poliitikapidu» toimubki.

AJAKAVA 19.01.2019

  • 13.30 avatakse uksed.
  • 14.00-15.15 LOOMEVABADUS JA ISIKUÕIGUSED

Millal on põhjendatud isikuõiguste riive loominguliste eesmärkide täitmiseks? Millal on loomevabaduse piiramine õigustatud? Mis põhjused kaaluvad üles loomevabaduse? Kuidas tagada loomevabadus isikuõigusi riivamata? Mis on riigi roll loomevabaduse tagamisel? Millal on riigil õigus loomevabadust piirata? Kust algab tsensuur? Mil määral on riik vastutav loovisikute enesetsensuuri eest? Kui palju mitmekesisust vajab Eesti kultuur?

  • 16.00-17.15 KOHALIK/RIIKLIK/RAHVUSVAHELINE

Kes ei tahaks rohkem Arvo Pärte, aga kust nad tulevad? Kui pikas perspektiivis mõõta kultuurinvesteeringute tasuvust? Millises tasakaalus on ja/või peaksid olema Eesti kultuuris arengus kohalik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde? Kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud omavalitsused? Mis on Eesti kultuuris eestilikku ja millised on eestilikkuse kõrval muud riiklikud huvid kultuuri suhtes? Kas rahvusvaheline tähendab lihtsalt kümme korda kuulsam või veel midagi? Mille järgi otsustada kultuurinähtuste sordiaretuslik eeliskastmine? Kuidas kultuuris kestlikult kahaneda? Kuidas lasta kultuuriinstitutsioonidel surra?

  • 18.00-19.00 KULTUUR – KELLE VÕI MILLE TEENISTUSES?

Kas kultuuripoliitikaga saab võita valimisi? Kuidas mõjutab Eesti kultuur Eesti majandust? Kes on Eesti kultuurimaastikul esindamata? Kas laulupidu saaks olla ka teisiti? Mille kohta valitseb Eesti kultuuripoliitikas poliitiliste jõudude vaheline konsensus? Milline mõju on kultuurimaastikule rahastuse tsüklilisusel (EV100, kultuuripealinnad)?

  • 19.00 Väljajuhatus muusika ja muuga.
  • Arutelupäevast teeb otseülekande ERRi kultuuriportaal.
Tagasi üles