Teatrinõunik: kultuuriministeerium ei ole sulgenud Vana Baskini Teatrit
Lisatud Aarne Valmise vastulause

Kanuti Gildi SAALI kunstiline juht Priit Raud ja Katre Väli.

FOTO: Raigo Pajula / Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Kultuuriministeerium ei saa lõpetada ühegi eraõigusliku etendusasutuse tegevust. Kultuuriministeerium jagab tegevustoetusi hinnates kõigi taotlejate puhul väga erinevaid olulisi kriteeriume. Nii seisab kirjas kultuuriministeeriumi ametlikus pressiteates. 

«Väide, et Vana Baskini Teater oli ainuke, kes toetusest ilma jäi, ei vasta tõele. Eraõiguslikest teatritest jäi toetuseta kuus taotluse esitanut. Soovid on alati suuremad kui riigieelarve võimalused,» ütles kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli. «Lisaks ei ole täpne väide, et teater sai eksisteerida üksnes riigi antava toetuse abil. 2017. aasta statistika järgi – 2018. aasta kokkuvõtet veel ei ole – oli Vana Baskini Teatri aastatulu koos toetustega 223 604 eurot. Sellest kultuuriministeeriumi toetus oli 33 801 eurot ehk 15 protsenti,» rõhutas Väli.  

«Eestis on eraõiguslikke etendusasutusi suurusjärgus 40 või veelgi enam. Nende rahastamisallikad on erinevad alates kultuuriministeeriumi antavast tegevustoetusest ja Kultuurkapitalist kuni Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammini «Teater maal». Viimasest on ühe kõige aktiivsema taotlejana taotlenud toetust ka Vana Baskini Teater, kes on esitanud oma lavastuste nimekirja ja väljasõitude plaani ehk taotluse ka selleks kvartaliks. Seetõttu tuli tänane teade teatri tegevuse lõpetamise kohta mõneti ootamatult. Ka saadetud pressiteatest järeldub, et teater jätkab etendustegevust vähemalt kuni suve teise pooleni.

Teatripildist laiemalt. Riigi ülesanne on tagada, et igal ajahetkel on teatrikunst oma mitmekesisuses kättesaadav kõigile soovijatele – igale vanusegrupile, igale maitsele. Selle tagamiseks hoiab riik suuremaid ja väiksemaid teatrimaju.

Eesti teatripilt tervikuna on elav ning selgelt pidevas muutmises. Üle aastakümnete avati mullu esimene moodne teatrimaja Narvas, samal ajal lõpetas tegevuse Eestile palju rahvusvahelist tuntud toonud teater NO99. Nagu näitab ka käimasolev Sakala 3 teatrimaja ideekonkurss, on huvi uute teatrivormide ja -laadide tekkeks püsiv ja väga suur. Seega ei saa öelda, et need liikumised halvendaksid Eesti teatripildi mitmekesisust ja kättesaadavust. Kvaliteetse teatrikunsti regionaalset kättesaadavust aitab tagada ka meie sihtasutuste võrgustik ning nende külalisetendused maapiirkondades – lisaks siis juba mainitud muudele rahastamisallikatele, kes taotlevad toetusi eraõiguslikud etendusasutused,» ütles teatrinõunik.

Vana Baskini Teatri juhi Aarne Valmise vastulaused teatrinõunikule

Saadan nüüd väga selged vastuväited teatrinõunik Katre Väli poolt meedias liikunud väidetele seoses Vana Baskini Teatri lõpetamisega.

Katre Väli: «Väide, et Vana Baskini Teater oli ainuke, kes toetusest ilma jäi, ei vasta tõele. Eraõiguslikest teatritest jäi toetuseta kuus taotluse esitanut.»

Vastulause: Ilma saab jääda see, kes varem midagi sai! Ülejäänud 5 olid taotlejad ja nad pole ka varasematel aastatel ministeeriumilt toetust saanud. Vana Baskini Teater on 14 aastat toetust saanud ja nüüd jäeti sellest ilma. Ühtegi teist varem toetatud teatrit tegevustoetusest ilma ei jäetud.

Katre Väli: «2017. aasta statistika järgi – 2018. aasta kokkuvõtet veel ei ole – oli Vana Baskini Teatri aastatulu koos toetustega 223 604 eurot. Sellest kultuuriministeeriumi toetus oli 33 801 eurot ehk 15 protsenti,» rõhutas Väli.

Vastulause: Koos «Teater maale» projektirahadega (mis olid 2017. aastal ca 21 000 €) moodustab ministeeriumipoolne osakaal meie eelarvest ca 25 protsenti. Ei saa nõustuda, et see just tähtsusetu oleks. See teeb kokku ca 55 000 €, mis pisikese repertuaariteatri eelarves on vägagi oluline summa. Eriti veel olukorras, kus jäime 2017. aastal kahjumisse.

Siinkohal ka mõned huvitavad numbrid ja puudutavad need siis riigipoolset tegevustoetust 1 külastaja kohta (2017. aastal, sest 2018 statistikat veel ei ole):

 • NO99-le maksis ministeerium 1 külastaja kohta omalt poolt 36 € (tegevustoetus jagatud külastajate arvuga)
 • Von Krahli Teaterile vastavalt 25 €
 • Rakvere Teatrile vastavalt 18 €
 • Eesti Draamateatrile vastavalt 15 €
 • Endla Teatrile vastavalt 15 €
 • Ugala Teatrile vastavalt 12 €
 • Vana Baskini Teatrile vastavalt 2 €
 • Piip ja Tuut Teatrile vastavalt 0,33 €

Nagu näha, on (olid) meie kõige tähtsamad teatrid kultuuriministeerumi arvates NO99 ja erateater Von Krahl! Sama muster oli ka 2018. aastal (külastajate statistikat 2018 kohta veel pole aga mõlema teatri toetussummad 2018. aastaks olid suurusjärgus samad).

*****************

Erateatritele jagas tegevustoetusi komisjon, mille koosseisus olid:

 • Hillar Sein - kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, komisjoni esimees
 • Katre Väli - kultuuriministeeriumi teatrinõunik
 • Madli-Liis Parts - kultuuriministeeriumi muusikanõunik
 • Erika Meejärv - rahandusministeeriumi esindaja
 • Monika Larini - Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja
 • Ain Lutsepp - teatriliidu esindaja
 • Tiina Ollesk - Väike- ja Projektiteatrite Liidu liige
 • Tambet Kaugema - teatrikriitik, ajalehe Sirp teatritoimetaja

Komisjonis otsustas toetada järgnevaid erateatreid:

 • Mittetulundusühing Von Krahli Teater 440 000
 • Sihtasutus Vaba Lava 417 530 (SA Vaba Lava toetuse hulka on arvestatud ka Telliskivi ja Narva teatrikeskuse toetused (vastavalt 136 000 ja 115 000))
 • Mittetulundusühing VAT Teater  402 390
 • Sihtasutus THEATRUM 285 630
 • Mittetulundusühing Teine Tants 167 720
 • MTÜ Uus Teater  128 000
 • Sõltumatu Tantsu Ühendus 110 060
 • Ühendus R.A.A.A.M.  88 104
 • Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater 16 110
 • MTÜ Kinoteater 15 051
 • Sihtasutus FINE 5 TANTSUTEATER 15 000
Tagasi üles