Kultuurisoovitused

NO99 maja ja raha soovivad 16 meeskonda

08.novembril 2018. aastal andis teater NO99 viimase etenduse Sakala 3 majas. F

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinnas aadressil Sakala 3 asuva teatrimaja, mida tuntakse NO99 majana, ideekonkursile laekus tähtajaks, 1. märtsiks 16 ettepanekut. Konkursiga püütakse leida vabaks jäänud teatrimajja uus püsiv etendustegevus.

 
Ideede esitajate seas on aastaid tegutsenud loomingulisi ühendusi ja uuemaid tulijaid, nii suuremaid kui ka väiksemaid tegijaid.

«Nagu loodus ei salli tühja kohta, näib see samamoodi olevat meie etenduskunstide maastikul. Nii suur ideede hulk on igal juhul muljetavaldav ja konkurents vabaks jäänud teatrimajale kujuneb tihedaks,» kinnitas Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein. «Meie väga eripalgeline teater nõuab endale väljundit. Mitmekesisuse kui väärtuse hoidmine on ka selle konkursi üks eesmärke,»  lisas ta.

Laekunud esildiste seast valitakse aprilliks välja üks või mitu ideed, mille üle hakatakse pidama täpsustavaid läbirääkimisi. Lisaks Kultuuriministeeriumi ja Sakala 3 hoonet haldava sihtasutuse Vanalinna Teatrimaja esindajatele kuuluvad konkursikomisjoni kolm etenduskunstide eksperti.

Konkursi väljakuulutamisel kinnitas Kultuuriministeerium, et majja tulev uus trupp või loominguline ühendus peaks oma tegevusega avardama etenduskunstide piire ja olema uuenduslik, ka on tähtis kõnetavus rahvusvahelisel areenil. Püsiv etendustegevus võiks teatrimajas taas alata uuest hooajast ehk septembrist, seniajani antakse seal tavapäraseid külalisetendusi ja toimuvad muud sündmused.

Teater NO99 otsus oma tegevus lõpetada tõstatas kohe loomuliku küsimuse, mis saab edasi teatrimajast, riigi investeeringute toel korda tehtud ning publikule koduseks saanud hoonest. Kultuuriministeerium on öelnud, et võimalusi olnuks mitmeid – kaasa arvatud see, et lõpetada majas igasugune teatritegemine ning lugeda üks peatükk meie teatriloos lõppenuks. Sest kesklinnas kõigi käiguteede tulipunktis asuvale majale poleks küllap raskusi hoonele uue sisu või rentniku leidmisega, kui kellelgi selline plaan oleks.

Kultuuriministeerium aga lähtus teatri NO99 tegevuse lõppemisel sellest, et Sakala 3 ruumid on aastatega kohandatud teatritegemise vajadustele. Seal on asunud teater aastakümneid, seega peab see etenduskunstidele ka jääma. Kultuuriministeerium soovib, et hoones toimuks etendustegevus korrapäraselt.

Kuna huvi alustada või jätkata oma loomingulist tegevust just Sakala 3 teatrimajas näitasid väga ruttu üles mitmed loomingulised ühendused, ongi aus viia läbi konkurss, mille Kultuuriministeerium kuulutas koostöös hoonet haldava sihtasutusega Vanalinna Teatrimaja välja 22. jaanuaril.

Sakala 3 teatrimaja haldab SA Vanalinna Teatrimaja, mille asutajad on SEB, Tallinna linn ja riik. Vanalinna Teatrimaja kannab hoolt selle eest, et etendustegevus majas ei katkeks ka perioodil, mil endine teater NO99 enam ei tegutse, kuid uus pidev tegevus majas veel alanud ei ole.

Põletavad küsimused, vastavad Hillar Sein ja Katre Väli

Mis saab määravaks? Mida otsustamisel arvesse võetakse?

Sein: Esmalt, see on väga hea, üsna suurte võimalustega teatrimaja, sest riik on sinna etendustegevuse heaks pidevalt investeerinud. See annab konkursil osalejatele üsna vabad käed mõelda suurelt. Teisalt on sama oluline sisu, sest see peab publikut kõnetama. Huvitavaid mõtteid on juba varem tutvustatud nii Kultuuriministeeriumile kui ka ajakirjanduse kaudu avalikkusele, kuid oluline on kõigile võrdse võimaluse tagamiseks ideid omavahel kõrvutada, mõtteid võrrelda ja kandvamad välja valida.

Mida Eesti etenduskunstide maastik vajab?

Väli: Püüame leida ideid, mis avardaksid etenduskunstide piire, oleksid uuenduslikud ja kõnetaksid publikut ka rahvusvahelisel areenil. Me kõik tahame, et Eesti teater oleks laialdaselt tuntud ja endiselt oodatud külaline teatrimaailma tippfestivalidel. Samamoodi on oodatud eri valdkondi siduvad ettepanekud, mis on selle teatrimaja ruumides elluviidavad.

Millise protsessiga peab taotleja arvestama?

Esitada tuleb nõutud kirjalikud materjalid, seejärel kutsutakse 2-3 parimat vestlusele, täpsustatakse tingimusi, esitatud ettepanekut ja dokumente ning seejärel sõlmib võitja SA Vanalinna Teatrimajaga ruumide kasutamise lepingu.

Milline on täpne ajakava?

Ettepanekud esitatakse 1. märtsiks, vestlused toimuvad märtsi teises pooles ning aprillis tehakse otsus. Rendileping algab juulist 2019. Selle ajani on Sakala 3 hoone seotud juba varem 2018. aastaks kokku lepitud sündmustega.

Kes ja millisest eelarvest katab Sakala 3 maja halduskulud?

Kulud kaetakse SA Vanalinna Teatrimaja riigi tegevustoetusest.

Milline on SA Vanalinna Teatrimaja personal, kas nad jäävad majja tööle ka pärast rendilepingu sõlmimist?

See on kokkulepe tulevase rentniku ja SA Vanalinna Teatrimaja vahel. Endise SA Teater NO99 toetuseks ette nähtud vahendid on olemas ministeeriumi eelarve kululagedes ning need summad jäävad etenduskunstide valdkonda.

Kui pikaks perioodiks ruumid rendile antakse?

Ruumid antakse rendile 3 kuni 10 aastaks.

Kui palju ja mille jaoks antakse toetust ruumides tegutsevale asutusele?

Toetust antakse sisutegevuseks vastavalt tulevase rentniku äri- ja tegevusplaanile.

Kes tegeleb Sakala 3 hoone külalisetenduste kokkuleppimisega ning kes saab endale renditulud (ja ühtlasi kannab tehniliste töötajate kulud)?

Seda teeb SA Vanalinna Teatrimaja. Ruumide rendileandmine kolmandatele osalistele arutatakse läbi püsirentnikuga vastavalt tema repertuaariplaanile ja ruumivajadusele.

Kes otsustab, milline idee on parim? Mille alusel seda otsustatakse?

Otsustavad SA Vanalinna Teatrimaja ja Kultuuriministeeriumi esindajad ning valdkondlikud eksperdid. Otsuse aluseks on järgmised kriteeriumid: etenduskunstide piiride avardamine, uuenduslikkus, rahvusvaheline mõõde.

Milliseid ideid komisjon ootab?

Oodatakse uuenduslikke, realiseeritavaid, rahvusvahelistumisse panustavaid, etenduskunstide piire avardavaid ning valdkondadevahelist koostööd soodustavaid visioone. Ideekonkursil osalejate mõeldud infokoosolek toimub 11. veebruaril kell 16.00 Kultuuriministeeriumi suures saalis.

 
Tagasi üles