Teatriliidu pöördumine: me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist
alla on kirjutanud seitse loomeliitu!

Sakala 3 teatrimaja, mis oli koduks teatrile NO99. 

FOTO: Mihkel Maripuu/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Eesti Teatriliit ja teatritöötajate ühendused esitasid kultuuriminister Tõnis Lukasele Sakala 3 konkursi katkestamise tõttu pöördumise, millele on alla kirjutanud Eesti Teatriliit, Eesti Lavastajate Liit, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Balletiliit, Eesti Teatri Tehniliste töötajate Ühendus ja Eesti Teatriuurijate ja-kriitikute ühendus. 

Postimees toob pöördumise ära täismahus.                             

Austatud minister

Eesti Teatriliidu juhatus arutas oma koosolekul 17. juunil 2019 olukorda, mis on kujunenud seoses Tallinnas Sakala tn. 3 asuva teatrisaali edasisele kasutamisele korraldatud konkursi ministeeriumipoolse katkestamisega.  

Me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist n.ö viimasel hetkel enne tulemuse väljakuulutamist, arvestades, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning sidunud oma edasisi loomingulisi (ka ajalisi) plaane konkursi võimaliku tulemusega. Ministeeriumi poolt oleks olnud ja on korrektne kohtuda konkursil viimasesse vooru pääsenutega ning selgitada neile muutunud asjaolusid ning võimalikke edasisi arenguid.  

Praeguses olukorras loeme esmatähtsaks SA Vanalinna Teatrimaja ja tema hallatava teatrisaali säilitamist võimaliku alalise etenduspaigana väljaspool Tallinna töötavatele teatritele ning ka baasina isemajandavate projektlavastuste loomiseks. See nõuaks hoone, saali ja lavatehnika töökorras hoidmist minimaalse vajaliku alalise tehnilise koosseisuga.  

Loodame, et Kultuuriministeerium teeb kõik temast oleneva selle tagamiseks, mis võimaldaks tulevikus taastada seal alalise etendusasutuse tegevuse. 

Olles kõiki Eesti teatritöötajaid esindavaks ning ühendavaks organisatsiooniks kinnitab Eesti Teatriliit valmidust olla Kultuuriministeeriumile partneriks edasiste teatrivaldkonna finantseerimist ning teatrivõrgu planeerimist käsitlevate  otsuste arutamisel.

Lugupidamisega                   

  • Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp                          
  • Eesti Lavastajate Liidu esimees Jaanus Rohumaa      
  • Eesti Näitlejate Liidu esimees Tõnn Lamp                            
  • Eesti Lavastuskunstnike Liidu esimees Liina Tepand
  • Eesti Balletiliidu esimees Triinu Upkin                             
  • Eesti Teatri Tehniliste töötajate Ühendus Eve Komissarov 
  • Eesti Teatriuurijate ja-kriitikute ühendus Hedi-Liis Toome 
Tagasi üles
Back