Ilmus Riho Pätsi tekstikogumik muusikapedagoogikast ja -psühholoogiast

Riho Pätsi kogumik „Valik artikeid muusikapedagoogikast ja muusikapsühholoogiast“.

FOTO: Raamat

Ilmunud on Riho Pätsi kogumik «Valik artikeid muusikapedagoogikast ja muusikapsühholoogiast», mis koosneb neljakümnest artiklist. Neis kajastuvad tema ligi poole sajandi pikkuse pedagoogilise tegevuse põhimõtted ja seisukohad, mis on aktuaalsed tänapäevaseski Eesti üldhariduskooli muusikakasvatuses.

Autor sünteesib muusikapedagoogika parimaid tulemusi kogu maailmas, annab metoodilisi juhtnööre kooli muusikatöö korraldamiseks ning otsib vastuseid muusikapedagoogika võtmeküsimustele: kuidas arendada õpilaste kognitiivseid ja muusikalisi võimeid, kuidas aktiveerida muusikalist mõtlemist, kuidas siduda kooli muusikakasvatust koolivälise muusikakultuuriga ning mis alustel saavutada muusikahariduses efektiivseid tulemusi. Pätsi pedagoogitöö juhtmõte – muusikakasvatus peab iseloomult olema mitte niivõrd õpetav kui emotsionaalne, et lastes tekiks huvi ja armastus muusika vastu – on olulisim eesmärk ka praeguses muusikakasvatuses.

Riho Päts (1899–1977) oli muusikapedagoog,  helilooja, publitsist ja uurija ning uute suundade seadja Eesti muusikakultuuris. Ta töötas õppejõuna Tallinna Konservatooriumis ja professorina Tallinna Pedagoogilises Instituudis (praegu Tallinna Ülikool). «Riho Pätsi panus Eesti muusikaharidusse on olnud fundamentaalne,» tõdes Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika dotsent Anu Sepp. «Ta väärib kohta maailmas tunnustatud muusikapedagoogide Carl Orffi ja Zoltán Kodály kõrval. Ehk teiste sõnadega: ta on meie muusikapedagoogika klassik.»

Artiklikogumiku ilmumine juhatab sisse Riho Pätsi Koolimuusika Fondi III rahvusvahelise konverentsi «Muusikakasvatus eile, täna, homme», mis on pühendatud professori 120. sünniaastapäevale. Konverents toimub 25.–26. oktoobril Tallinna Ülikooli aulas. Lisainfo: https://emol.ee/iii-rahvusvaheline-konverents-muusikakasvatus-eile-tana-homme/

Kogumiku on koostanud Inge Raudsepp ja Maie Vikat. Raamat ilmus TLÜ kirjastuse sarjas «Gigantum Humeris».

Tagasi üles