Barbi Pilvre peab Kumus loengu naise kujutamisest meedias

Kultuuritoimetus
Copy
Lydia Mei. "Naine sigaretiga." 1920. aastad. Õli, vineer.
Lydia Mei. "Naine sigaretiga." 1920. aastad. Õli, vineer. Foto: Eesti Kunstimuuseum

Laupäeval, 18. jaanuaril, kell 16.00 toimub Kumu kunstimuuseumis kommunikatsiooniekspert Barbi Pilvre loeng teemal «Universaalsus ja kultuurilised erinevused, muutused ja püsivus: miks naisekujutis meedias ajale vastu peab?» Loeng toimub suure saali näitusel «Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis».

Pilvre käsitleb uuringutes ilmnenud naiste kujutamise tendentse (Eesti Ekspressi Persooni, ETV, Kanal 2, TV3 jt näitel) ning jõuab oma loengu lõpus küsimuseni, kas naise kujutamine meedias võiks olla põhimõtteliselt teistsugune kui praegu: stereotüüpidest vaba, naisi vähem trivialiseeriv või sümboolselt tühiseks tunnistav. Taustana käsitleb ta meedia valikute ühiskondlikku konteksti ning tutvustab, mida kujutab endast kriitiline käsitlus soolisusest, mõisted «soosüsteem» ja «sookord» ning milline on meedia osa nende loomises ja püsimises.

Oma lähenemises on Pilvre sotsiaalkonstruktsionistlik ja lähtub feministlikust vaatepunktist. Pilvre näitab, et tegelikkuse ja meediasisu omavahelise suhte taustal mängivad tähtsat rolli eeskätt ajakirjanduslikud valikud, mis olenevad kohalikust ajakirjanduskultuurist, toimetuse koosseisust ja ajakirjanike maailmavaatest, kommertssurvest meediale ning laiema auditooriumi ootustest. Pilvre tõdeb, et alternatiivses meedias on võimalikud teistsugused naiste representeerimise viisid kui peavoolumeedias.

Tagasi üles