Sõltumatu Tantsu Lava uurimisresidentuur lõpetas oma teise hooaja

Kultuuritoimetus
Copy
Sõltumatu Tantsu Lava uurimisresidentuur
Sõltumatu Tantsu Lava uurimisresidentuur Foto: Kris Moor

Hooaja vältel uurimisresidentuuris oma kunstnikupraktikaga seotud küsimustega tegelenud kuus residenti tutvustasid 5. juunil Sõltumatu Tantsu Laval oma teemasid ja uurimisprotsessi. Uurimisresidentuuris osalenud residendid olid sel hooajal Henri Hütt, Joanna Kalm, Stella Kruusamägi, Arolin Raudva, Nele Suisalu ja Jan Teevet.

Residentuuri kohtumisi ja avalikke loenguid viisid sel hooajal läbi Maarin Mürk, Madli Pesti, Kai Valtna ning erinevad (välis)külalised, nende hulgas Andrus Laansalu, Teemu Mäki. Residentuuri toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.

Henri Hüti loomeuurimus «Koreograafia on moes?» on tõukunud peamiselt moeetenduste lavastamiste iseloomu muutustest ajas ning dekaadi pikkusest koreograafi-lavastaja praktikast ERKI Moeshow’de, Tallinn Fashion Weeki ja Kuldnõela juures. Henri huvi keskmes on moeetenduste koreograafia.

Joanna Kalmu uurimise teemaks on «Nihestatud keha, aeg ja ruum – orgaaniline masin». «Sisenesin STLi uurimisresidentuuri ideega instrumentaalsest tantsijast – omamoodi küborgist – ning mu lähenemine oli valikuliselt tehniline, tehislik ja masinlik. Välistasin esialgu isiklikud tunded ja somaatilisuse ning lähenesin liikumisloomele erinevate tänavatantsu tehnikate vahendusel nagu isolation, ticking, slow & quick motion, waving. Tõin tänavatantsu tehnikad ühes kaasaegse tantsu mõtestatusega laiendatud ühisväljale. Loomulikkuse asemel huvitusin ebaloomulikust ja ebakehalisest,» kommenteerib oma teemat Joanna ise.

Stella Kruusimägi uurimisteemaks on piirsituatsioonid performance’i kunstis ja etenduskunstides. Teema valik on olnud loomulik järg tema soololavastusele «Holy Rage», kus autor tegeles viha seisundi esilekutsumisega.

Arolin Raudva uurimisteemaks on tantsufilm, mida ta ise defineerib mitmetasandilise ja tervikliku audiovisuaalse teosena, kus tantsu kaudu avatakse filmi peateemasid, mis võivad olla nii narratiivsed, seisundipõhised kui ka vormilised. Seejuures ei pea tantsima ainult keha, vaid liikumuslik idee võib olla väljendatud läbi kaamerakasutuse või montaaži.

«Huvi teemat uurida tekkis 2019. aasta PÖFF Shorts tantsulühifilmide kassetti koostamisel, mil vaatasin ära 150 teost, mis panid mind endalt küsima: Mis üleüldse on tantsufilm? Millal on keha asetamine filmimeediumisse õigustatud? Mis vahendite abil ja kuidas saab liikumist väljendada nii, nagu päriselus seda ei saa?»

Nele Suisalu teemaks on eneseolemise ruum. Kuidas saavutada endas seisunditäpsust? Kuidas seda siduda lavastuslikkusega? Nele Suisalu: «Tulin residentuuri mõtetega uurida, kuidas kokku tuua oma tervendus- ja kunstipraktikat. Kuidas seda esitleda, kirjeldada ühtlustatud mõistestikuga keeles? Mängisin meelega sellistel teemadel nagu Sheldrake’i morfilised väljad, kehaväline navigeerimine, kaasaegne vaimsus.»

Jan Teeveti huviorbiidis on olnud residentuuri jooksul märksõna «kohtumine». Mida tähendab kohtumine? Milline on «kohtumise anatoomia»? Mis on kohtumise eesmärk? Mis tagajärg? Kuidas ja kas hinnata kohtumise kvaliteeti? Kuidas jõuda aktiivse kohtumiseni teose ja vaataja, etendajate ja publiku, produktsiooni ja retseptsiooni vahel?

«Minu uurimuse fookus on residentuuri jooksul mitu korda nihkunud, täpsustunud; peamiseks küsimuseks on tõusnud kunstniku positsioon sootsiumi suhtes – aktivist või poeet; kas töö eesmärk on muuta kunsti tehes kogukonda või tuua kunst nimetatule lähemal?» selgitab Teevet oma teemat ise lähemalt.

Residentide ja nende teemadega saab tutvuda STLi kodulehel:

https://stl.ee/residentide-teemade-kokkuvotted/

Sõltumatu Tantsu Lava uurimisresidentuur pakub (tantsu)kunstnikele ja/või -uurijaile võimalust struktureeritult mõtestada ning artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research) või tegeleda uurimisteemaga, mis mingil põhjusel sahtlis oma aega ootab. Residentkunstnikud roteeruvad kahe aasta tagant.

Sõltumatu Tantsu Lava (STL) on teater ja kaasaegse tantsukunsti platvorm Telliskivi loomelinnakus. STL keskendub liikumise ja kehaga tegelevate lavastuste väljatoomisele, mis kasutavad nüüdisetenduskunstile omast väljenduslaadi. Lisaks etendustele toimuvad STLis töötoad, loomingulised ja uurimuslikud residentuurid ja loengud. STL on võtnud selge positsiooni Eesti nüüdistantsu arendaja ja valdkondliku eestkõnelejana.

Tagasi üles