Alanud on registreerimine Vello Jürna nimelisele vokalistide konkursile

Vello Jürna kuninga Gustav III ning Pille Lill Amelia Giuseppe Verdi ooperis "Maskiball", mis esietendus 2002. aastal Vanemuise laval.

FOTO: Ove Maidla

Tänavu 26.–29. novembrini leiab Väike-Maarja Muusikafestivali raames aset Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss. Noorte lauljate erialase taseme tõstmiseks ellu kutsutud konkursist on oodatud osa võtma 18–35 aastased Eesti kodanikud ja Eestis alaliselt elavad ning õppivad välismaalased.

Iga-aastasena toimuma planeeritud konkurss kuulutati välja juba möödunud aasta 1. detsembril, ooperilaulja Vello Jürna 60. sünniaastapäeval XI Väike-Maarja Muusikafestivali lõppakordina. Sündmust korraldavad Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto koostöös Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja Vallavalitsusega.

Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss võimaldab nii karjääri alustavatel noortel kui ka juba kogemusi omandanud lauljatel ennast proovile panna ja jälgida kolleegide arengut reaalses kontsertolukorras. Korraldajad on seadnud eesmärgiks julgustada konkursante osa võtma ka rahvusvahelistest konkurssidest, tõsta vabariiklike vokalistide konkursside korraldustaset ja mainet ning erialaselt pädeva žürii kaudu anda noortele lauljatele erapooletut ja väärtuslikku tagasisidet. Tänavune žürii on koosseisus: žürii esinaine Heli Veskus, Gundula Hintz (Saksamaa), Toomas Kaldaru (Eesti-Itaalia).

Väljapool Tallinna muusikasündmuse korraldamist toetavad ka Väike-Maarja piirkonnas leiduvad akustiliselt suurepärased saalid. Rahvusvahelise muusikapäevani avatud registreerimisega konkursi eelvoor toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, I ja II voor ning lõppkontsert Vello Jürna kodukohas Väike-Maarja vallas – Kiltsi lossis ja Väike-Maarja Seltsimajas. Konkursi kavas tuleb osalejatel esitada ooperiaariaid ja soololaule, kõik voorud toimuvad klaveri saatel ja on publikule avatud.

Žürii esinaine Heli Veskus: «Eestis ei ole noortel lauljatel just palju võimalusi oma konkursinärvi proovile panna. Mul on siiralt hea meel, et armastatud laulja ja lavapartneri Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss on jälle käima lükatud ja noortel andekatel lauljatel on võimalus end tuvustada nii publikule kui potentsiaalseltele tööandjatele. Ootame rohket osavõttu!»

Väike-Maarja Muusikafestival sündis 2009. aastal soovist edasi kanda Vello Jürna mälestust ning hoiab läbivalt klassikalist joont. Festivali raames on ka paaril varasemal aastal toimunud vabariiklikke vokalistide konkursse, mille eestvedajaks oli muusikute fond PLMF. Vello Jürna nimelise 2020. aasta festivali värskeks koostööpartneriks on Opera Veto, mis ühendab kolme innukat eesti lauljat – metsosopran Aule Urb, bariton Atlan Karp ja tenor Aivar Kaseste, kelle eesmärgiks on lavale tuua vähetuntud kammer- ja lühioopereid ning anda eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi Eesti lauljatele, noortele ooperilavastajatele ja pianistidele.

«Festivali ja konkursi korraldamine on Väike-Maarja kultuurimissioon Eesti muusikamaastikul. Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss leiab aset kohas, mis oli talle endale tähtis ning millega on läbi aegade seotud palju eesti tuntud kultuuritegelasi. Ooperistuudio Opera Veto eestvedajad on konkursi korraldamise osas tugevalt motiveeritud ning usun, et iga-aastaselt konkursi korraldamine on festivali publikule suur võit,» tõi konkursikorralduse koostöö olulisuse välja Väike-Maarja Muusikafestivali korraldaja Marju Metsman.

«Eelmisel aastal täitus 60 aastat Vello sünnist ja 12 aastat tema surmast, kuid rõõm on näha, et Väike-Maarja Muusikafestivali korraldajate ind vähenenud pole. Veel suurem on rõõm uue ooperistuudio Opera Veto sünnist eesti muusikamaastikule, sest teatris on kogemus parim õpetaja. Kui Opera Veto püüab hoolitseda selle eest, et unustatud kammerooperid ja veel vähetuntud lauljad publiku pilgu alla pääseksid, on ainuõige, et koos Väike-Maarja Muusikaseltsi ja Vallavalitsusega täidetakse tühimik ning pakutakse konkursi näol eesti lauljatele võimalus end näidata. Vello pere ja sõbrad toetavad alati uusi tegijaid ja tuuli Eesti muusikateatris,» sõnas Auri Jürna.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla lisas: «Vello Jürna nimi kõnetab Väike-Maarjas paljusid inimesi. Väike-Maarja vallavalitsus on õnnelik, et meil on võimalus koos tugevate partneritega Vello Jürna mälestust üleval hoida, tuua siia kõrgetasemelist muusikaelamust ning sisustada talvehakul kultuurikalendrit heliseva muusikaga.»

Praeguseks on teoks saanud kaks Opera Veto projekti: 2.06.2018 esietendus Ermanno Wolf-Ferrari koomiline lühiooper «Il segreto di Susanna», mille lavastas Thomas Wiedenhofer ning 19.10.2019. toodi koostöös kontserdiagentuuriga Corelli Music kuulajate ette Auri Jürna lavastatud koomiline ooper «Pimpinone».

Opera Veto eestvedajad sõnastasid konkursi olulisuse Eesti lauljate jaoks ning tõid sellega seoses välja ka oma ooperistuudio loomise eesmärgi: «Opera Veto üks põhimõtetest on: artist kasvab ainult laval. Lisaks usinale õppimisele vajab iga laulja võimalust end praktiliselt proovile panna  ja rakendada omandatud teadmisi laval, eelkõige just tervikrolli tehes. Teine artisti kasvulava on konkursid. Eestis on ooperilaulja praktiseerimise võimalused lavakunsti ja instrumentaalmuusikaga võrreldes õblukesed. Sellest lähtuvalt ongi Opera Veto tegijate siht koos Väike-Maarja Muusikaseltsiga seatud sellele, et oma karjääri alles alustavad lauljad saaksid end igal aastal konkursil proovile panna, jälgida kolleegide arengut, tugevdada sidemeid teiste lauljate ja võistulaulu külalistega ning suhelda žüriiga. Miks just Vello Jürna nimeline? Lisaks sellele, et tegemist oli erakordselt sarmika ja võimeka artistiga, on oluline näidata meie juuri, mis ei peitu suuremates linnades, vaid maakohtades, kust ikka ja jälle tulevad Teenäitajad. Vello on nüüd, läbi konkursi, jälle tagasi oma kodus.»

Tagasi üles
Back