Kirjandusmuuseum kogub koroona-aja mälestusi ning infot inimeste tervisekäitumise kohta

Eesti Kirjandusmuuseum.

FOTO: EKM

1. septembrini oodatakse Eesti Kirjandusmuuseumisse mälestusi ja päevikuid koroona-ajast ning infot ja lugusid inimeste tervisekäitumise kohta.

Pärast eriolukorra väljakuulutamist kutsusid Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood inimesi pidama päevikut, et dokumenteerida eriolukorra aegseid muutusi inimeste elus. Nüüd oodatakse arhiivi nii päevikuid, aga ka tagantjärele kirja pandud mälestusi eriolukorra ajast.

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteaduri ja Ühenduse Eesti Elulood esinaise Maarja Hollo sõnul ei olnud paljudel näiteks töö või liigse hõivatuse tõttu aega päevikut pidada, võib-olla isegi toimunu üle järele mõelda. «Mitmed inimesed on täheldanud ka teatavat tardumuse seisundit, mis neid eriolukorra ajal valdas. Seda enam on oluline eriolukorra ja selle mõjude üle tagasivaatavalt mõtiskleda.»

Samuti on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumismoodulis Kratt avatud lühike küsimustik «Tervise hoidmine koroonakriisi ajal».

Tervisekäitumise küsitlusega soovitakse koguda infot selle kohta, milliseid kogemusi on 2020. aasta kevadkuud inimestele andnud, millised olid inimeste tervisehädad ja lahendused, kellelt ja kuidas saadi abi, mis inimesi kõige rohkem kartma või muretsema pani ning kuidas saadi toit lauale, millised olid olemasolevad või puuduvad kriisivarud (majapidamisvahendid, toit ja ravimid) ellujäämiseks.

Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Ave Goršiči sõnul on oluline pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas on kriis muutnud igaühe tervisekäitumist ja sellealast suhtlust ning kuidas on kriisiolukorras tuldud toime lähedaste kaotusega. «Senised vastused on välja toonud inimeste hirme krooniliste haiguste pärast ning mõtisklusi olukorrast, aga ka mitmeid positiivseid muljeid kriisiaja läbimisest.»

Kratt moodulisse võib sisestada ka vabas vormis muljeid või lugusid selle kohta, miks selline pandeemia üldse tekkis.

Päevikuid ja mälestusi oodatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolisesse Arhiivi ning infot inimeste koroona-aja tervisekäitumise kohta kogub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.

Päevikuid ja mälestusi saab edastada nii füüsiliselt kui ka emaili teel (elulood@kirmus.ee), need võivad olla nii eesti, vene kui ka inglise keeles, nii kirjalikud kui ka lindistatud. Parimatele kirjutajatele on Ühendus Eesti Elulood välja pannud rahalised auhinnad.

Inimeste tervisekäitumise küsimustiku «Tervise hoidmine koroonakriisi ajal» saab täita interneti vahendusel: http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/22.

Lugusid tervisekäitumisest saab saata ka posti või emaili teel (kratt@folklore.ee).

Tagasi üles
Back