Otsitakse kultuurimõtestaja preemia kandidaate

Kultuuritoimetus
Copy
Joonas Hellerma
Joonas Hellerma Foto: Kanal 2

Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital ootavad ettepanekuid tänavuse kultuurimõtestaja preemia üleandmiseks. Mullu sügisel anti esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia Joonas Hellermale.

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia on mõeldud Eesti kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Esimese preemia üleandmisel rõhutas žürii esimees Merle Karusoo preemia rolli kaasaja ühiskonnas ja selle seotust kirjanik Ene Mihkelsoniga. «Ajal, mil keel, kultuur, haridus, teadus on poliitikute jaoks ainult valmisteeelne lubadusjuttude teema, on eriliselt väärtuslikud inimesed ja institutsioonid, kes väsimatu visadusega meie maailma avardada ja meid kokku viia püüavad. Ene Mihkelsoni preemia on rahalises mõttes väike, aga mõelgem nii, et see on tükike tema elutööpreemiast.»

2019. aastal nomineeriti preemiale Kaur Riismaa Sirbis ilmunud kultuuri ja ühiskonda mõtestavate artiklite seeria, Eero Epner Vikerkaares ilmunud eesti ajalugu puudutavate käsitluste ning Joonas Hellerma kultuurisaate «Plekktrumm» eestvedamise ning kultuuriväljaannetes ilmunud käsitluste eest.

Esimene Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia anti üle 2019. aasta sügisel kirjaniku 75. sünniaastapäeva täistaval konverentsil «Elu. Aeg. Lugu».

Preemia asutasid 2019. aasta suvel Tartu Kultuurkapitali juurde Ene Mihkelsoni Selts ja Tartu Kultuurkapital. Preemiat makstakse välja Tartu Kultuurkapitali Ene Mihkelsoni fondist ja selle suurus on 1000 eurot.

Konkursile esitatud töid hindab neljaliikmeline žürii koosseisus Merle Karusoo, Ragne Kõuts-Klemm, Brita Melts ja Marju Lauristin.

Preemia antakse 2020. aastal üle kirjaniku sünniaastapäeval, 21. oktoobril. Kandideerimiseks tuleb 10. septembriks esitada Tartu Kultuurkapitalile (kultuurkapital@raad.tartu.ee) vabas vormis taotlus koos põhjendusega ning koopia preemiale esitatava(te) töö(de)st.

Tagasi üles