Tartu Kunstimajas avatakse Mihkel Maripuu ja Laivi ühisnäitus

Moekunstnik Laivi.

FOTO: Mihkel Maripuu

Alates laupäevast, 26. septembrist on Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud Mihkel Maripuu ja Laivi teine ühisnäitus «Tuleviku ootamatu ilmumine».

Näituse eesmärgiks on inimolemuse ja inimkonna võimaluste poeetiline lahkamine, seistes silmitsi määramatu tulevikuga. Aluseks on fiktiivne, ent reaalsust peegeldav olukord, mis sunnib tasahilju eemalduma senistest väärtustest ja märkamatult uusi norme heaks kiitma. Süsteemis tekkinud ebakõla, ootamatu «error» või nihe on muutnud maailma tasakaalu nii füüsiliselt kui vaimselt. Tagajärjeks on tavapärase, iseenesest mõistetava kokkuvarisemine. Ilmneb, et antropotseenile iseloomulik inimese ülemvõim on tasakaalunihke tagajärjel ootamatult kergesti kõigutatav.

Sundolukord on kasvulava loomaks kujuteldamatuid olukordi ja enneolematuid kombinatsioone. Varem teadvustamata võimalused saavad uueks reaalsuseks. Looduse kujutlusvõime pulbitseb ja valdab suutmatus uusi sensatsioone üheselt mõistetavalt kommunikeerida. Unistused, hirmud ja reaalsus kohtuvad. Uues keskkonnas saavad vastupanu ja vastupidavus uue iseloomu. Ökosüsteemi ülesehitus muutub, hierarhiad kujunevad ümber, sümbiondid ja parasiidid vahetavad rolle. Uued alged juurduvad. Paradiislik idee võrdsusest on hukutav utoopia.

Näitus on argise reaalsusega dialoogi astuv fiktsioon, tulevikku tunnetav poeetiline ja esteetiline jutustus. Lähenemine on spekulatiivne, mitmeti interpreteeritav ja määratlemata, lahtise lõpptulemusega.

Mihkel Maripuu (snd 1987) loomingut iseloomustab multidistsiplinaarne, eri meediume kaasav praktika, milles sisaldub lisaks visuaalsele ka füüsiline ja heliline platvorm. Uurimusalusteks teemadeks on post-interneti olemus kaasaegses kunstis, neo-materialism ja muud subkultuurilised ilmingud ning digitaalajastu omapärad, mis on mõjutanud kaasaegse visuaalkeele kujunemist. Lahates tehnoloogia ja orgaanika vahelisi erisusi ning nende potentsiaalsete ühisalade kattuvuslikke printsiipe. Mihkel Maripuu on lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna (BA) ja Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide maalikunsti osakonna (MA).

Laivi (snd 1988) on kunstnik, kes väljendab end mitmesuguste moekäsitluste kaudu. Tema loomingut iseloomustab materjalipõhine ning eksperimenteeriv lähenemine tekstiilidele ja rõivastele. Laivi analüüsib riietumisviise laiemalt nii visuaal-esteetilisel, funktsionaalsel kui ka ekspressiivsel tasandil. Moeharidusega kunstniku teoste läbivateks teemadeks on iha, igatsus, kordus ja sõltuvus. Laivi on lõpetanud moedisaini eriala Eesti Kunstiakadeemias (BA) ja Aalto Ülikoolis Helsingis (MA). Ta on end täiendanud Londonis, Kopenhaagenis ja Barcelonas. 2016. aastal oli tal isikunäitus Tartu Kunstimuuseumis.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital, selle graafiline disainer on Henri Kutsar ja see on avatud 18. oktoobrini.

Tagasi üles
Back