L, 3.06.2023

Ilmus raamat Eesti haridusmõttest

Kultuuritoimetus
Facebook Twitter
Comments
«Haridusmõte».
«Haridusmõte». Foto: Raamat

Tallinna Ülikooli Kirjastuselt on ilmunud raamatu «Haridusmõte», mille 30 autorit pakuvad välja oma vaate praegusele hariduselule ning mitmele Eesti ja üleilmse haridusdebati sõlmküsimusele. Raamatu koostas ja toimetas Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets.

Raamatu esimeses osas küsitakse, kuidas tunneb ennast rahvuslik haridusmõte globaalsete hoovuste keskel, kuivõrd püsiv või muutlik on see mõte ning sellest johtuv hariduspraktika olnud. Raamatu teine osa on pühendatud haridusega seotud spetsialistide koolitamisele, alates alusharidusest kuni täiskasvanuõppe ja noorsootööni välja. Kolmas osa räägib otsingutest, valikutest ja pingetest praeguses hariduselus. Vaatluse alla võetakse õppijakesksus ja üldpädevuste esiletõus, koolivaliku ümber perioodiliselt lahvatavad pinged, aga ka aina süvenev digisõltuvus. Raamatu viimane, neljas osa vaatab tulevikku. Teemadeks on õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas, ühiskondlik surve kooliuuenduseks ning pingutused tulevikukooli loomiseks.

«See raamat on põhjalik kokkuvõte Tallinna Ülikooli ja tema eelkäijate saja-aastasest arengust ja saavutustest õpetajakoolituse valdkonnas,» ütles Tartu Ülikooli üldpedagoogika emeriitprofessor Edgar Krull. «Endastmõitsetavalt kajastuvad raamatus haridusmõtte ja -praktika probleemid autorite silme läbi. Kohati tunduv subjektiivsus käsitlustes ei ole puudus, vaid pigem voorus, mis aitab lugejal haridusprobleemidesse paremini süüvida ja teadvustada, et alternatiivsed käsitlused on loomulikud,» lisas ta.

Autorid: Eve Eisenschmidt, Maria Erss, Kadi Georg, Ivor Goodson, Heili Griffith, Mati Heidmets, Larissa Jõgi, Eve Kikas, Kaire Kollom, Tiiu Kuurme, Triin Lauri, Janika Leoste, Tobias Ley, Airi Liimets, Reet Liimets, Krista Loogma, Rain Mikser, Katrin Poom-Valickis, Kaire Põder, Ilona-Evelyn Rannala, Viive-Riina Ruus, Riin Seema, Kairit Tammets, Inge Timoštšuk, Aaro Toomela, Maire Tuu, Aino Ugaste, Kätlin Vanari, Kristi Vinter-Nemvalts ja Tiia Õun.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles