L, 1.10.2022

Avalik kiri kahtlusaluse Malle Leisi teose teemal

Kultuuritoimetus
Avalik kiri kahtlusaluse Malle Leisi teose teemal
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3
Galerist Piia Ausman
Galerist Piia Ausman Foto: Erakogu

Kolmapäeval, 31. märtsil saatis Haus galerii välja avaliku kirja poleemikat tekitanud ning algselt Malle Leisile omistatud maali küsimuses. Postimees avaldab kirja alljärgnevalt täismahus.

Haus Galerii annab teada, et algselt Malle Leisile omistatud, kuid hilisemate võltsingu kahtlustega teos «Tulbid» on galerii 2021. aasta kevadoksjoni valikust eemaldatud ning omanikule tagastatud. Tänaseks on teos määratletud kahtlusaluseks ning omaniku soovil on kõik teose uuringud peatatud. Omanik aktsepteeris teost kui autorluse kahtlusega tööd, mille ta on omandanud heauskselt kui Malle Leisi teose ning soovib selle nüüd kedagi süüdistamata turult likvideerida.

Haus Galerii lisab, et nii kahtlusaluseid teoseid kui ka selgelt eristuvaid võltsinguid tuleb kõikide galeriide töös ette. Maalide hulk, millega galeriid tegelevad on suur, kuid tavapäraselt ei jõua kahtlusega tööd galeriide avalikku müügiekspositsiooni, sest need identifitseeritakse üldjuhul enne. Selliste küsimustega tegelemine on galeriide töö elementaarne osa. Juhul kui mingil põhjusel on jäänud mingite teoste nüansid kas galeriidele või kunstieksperdile esmalt märkamata ja on saabunud asjakohane signaal, siis pööratakse sellele koheselt tähelepanu. Tekkinud kahtlused vaadatakse läbi, uurides fakte koostöös kunstiekspertidega ja tehakse emotsioonidevälised asjakohased järeldused ja edasised otsused teose saatuse osas.

Haus Galeriil on tänaseni puudunud isiklik pretsedent kaasaegse kunsti võltsingutega, pidades silmas neid autoreid, kes tulid meie kunstipilti peamiselt 1960ndate lõpus ja 1970ndatel aastatel ning hiljem, mistõttu ei ole galeriil ega ka galeriiga koostööd tegevatel ekspertidel olnud põhjust seni kaasaegse ja lähimineviku kunsti hindamisel üleliia kahelda. Haus Galeriil on küll aga suur kogemus Eesti varasema perioodi kunsti võltsingutega, eriti Pallase kunstikoolis õppinutega, mida on ette tulnud korduvalt. Galerii ja galeriiga koostööd tegevad eksperdid on juba pikki aastaid eriti kunstioksjonite turul pakutavate teoste suhtes hoidnud selles osas äärmuslikku kontrolli, et tagada ostjatele teoste täielik autentsus.

Haus Galerii näeb, et antud Malle Leisi teose juhtum väljus viisaka ja professionaalse asjaajamise raamidest ning tõi kaasa nii galeriide, kunstiekspertide, kui ka antud pildi omaniku ja suures plaanis kogu kunstituru usaldusväärsust ebaõiglaselt ründava olukorra. Oleks korrektne, et kui kellelgi tekib mõne galeriis eksponeeritava teose autorluse osas kahtlus, siis pöörduks see isik koheselt otse galerii poole, et oma kahtlusest teada anda. Kui nii oleks toimitud antud olukorras, oleks Haus Galerii garanteerinud kahtlust respekteeriva suhtluse ning vajadusel ekspertide täiendava kaasamise arutellu. Võltsingu kinnitamise korral oleks galerii teavitanud kunstituru asjaosalisi ja kolleege võimalikust kahtlusalusest tööst ja uuest võltsitavate autorite nimekirja lisandunud kunstnikust, nagu seda tavapäraselt tehakse, ja teinud seda viisil, mis ei sea kogu kunstituru mainet kahtluse alla. Iga kunstist lugupidav ja kunstisüsteemis osalev inimene peaks omama vastutustunnet näha kunstiprotsesse laiemalt kui vaid isiklikust vaatepunktist.

Haus Galerii on sellega lõpetanud antud tulpidega teosega seonduva kommenteerimise, tunnistades töö kahtlusaluseks ning autorsuse küsimuse kõikide päevakorda tekkinud faktide valguses ebaselgeks. Galerii jaoks on alati olnud iga teose vähimgi kahtluse alla seadmine piisav põhjus, et selle teose müük peatada ja suunata see täiendavasse ekspertiisi, mida galerii on teinud ka kõnelause töö puhul esimesest hetkest alates. Teose omanikule sai teose kahtluse alla seadmine ja selle teema stressirohke ning lõputu ja tarbetu võitlusena näiv teemakajastus ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias piisavaks põhjuseks, et tänaseks teose edasise ekspertiisi jätkumisest loobuda ning teos avalikust ruumist ilma pikema täiendava aruteluta likvideerida.

Haus Galerii hindab antud kogemust igakülgselt ning on valmis asjakohaselt vastutama ja garanteerima kõiki kunstiteoseid, mis galeriis esitatud on ning tegelema kunsti puudutavate küsimustega adekvaatselt ja asjatundlikult.

Lugupidamisega,

Piia Ausman

Haus Galerii

Märksõnad
Tagasi üles