Ilmus Rein Raua teos Aasia mõtteloost

Kultuuritoimetus
Copy
Rein Raud, «Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost».
Rein Raud, «Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost». Foto: Raamat

Ilmunud on Tallinna Ülikooli Aasia kultuuriloo professori Rein Raua raamat «Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost», mis mõeldud esmase sissejuhatusena Aasia, eeskätt India, Hiina ja Jaapani mõtteloo traditsioonidesse.

Aasia mõttelugu on teoses käsitletud ühtse protsessina, mis ühendab omavahel nii religioosseid, filosoofilisi kui ka poliitilisi vaateid ja peegeldab erinevate traditsioonide vastastikuseid mõjutusi. Raamat koosneb kahest osast: esimene visandab ajaloolise ülevaate Aasia maailmavaadetest maade ja piirkondade kaupa (põhjalikumad peatükid on pühendatud india, hiina ja jaapani maailmavaadete arengule), teine aga käsitleb võrdlevalt konkreetseid filosoofilisi küsimusi (olemasolu, keel, subjekt/teadvus, eetika, poliitika).

Raamat on kirjutatud Aasia maade kultuuriloost huvituvale laiemale lugejaskonnale, varasemaid teadmisi teemast ei ole eeldatud ning terminoloogiat ja nimesid on esitatud ainult sellises mahus, mis on vajalik süsteemse pildi loomiseks. Seetõttu sobib raamat lugemiseks nii gümnaasiumiõpilastele ja üliõpilastele, tööalaste kontaktide tõttu Aasia riikidega suhtlevatele inimestele kui ka lihtsalt intellektuaalsest uudishimust oma maailmapilti laiendada soovijatele.

Rein Raud on pälvinud tunnustust nii kirjaniku, tõlkija kui ka esseistina. Lisaks sellele uurimusele kuuluvad tema olulisemate teoreetiliste teoste hulka monograafia «Tähenduste keeris» (2016, eesti keeles 2017), Zygmunt Baumaniga kahasse kirjutatud «Iseduse praktikad» (2015, eesti keeles 2016) ning peagi eesti keeles ilmuv «Olemise voog» (2021). Värskemast ilukirjanduslikust loomingust väärib äramärkimist romaan «Päikesekiri» (2021).

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles