Venemaa peetav sõda Ukrainas on saavutanud enneolematu folkloorse vastukaja, andis teada Eesti Rahvaluule Arhiiv, kelle Ukraina meemide kogu rahva abiga pidevalt täieneb.

«Rahvaluulearhiiv peab oluliseks praeguses ärevas olukorras tekkivaid tõlgendusi ja väljendusi ka tuleviku tarbeks jäädvustada,» seletasid Ukraina meemide kogujad Astrid Tuisk ja Mari Sarv.

FB grupis «Ukraina meemid» on üle 600 meemi, neid lisandub pidevalt. Uurijate sõnul võimaldab meemikogu dokumenteerida ja tulevikus analüüsida Eesti ja rahvusvahelise avalikkuse rahvalikke hinnanguid ja suhtumisi praegu toimuvate sündmuste kohta. Meemid on plaanis vastavalt digitaalse arhiveerimise reeglitele arhiveerida, see tagaks nende säilimise ja kättesaadavuse ka aastate pärast.

Kommentaarid
Copy