Eesti Kunstnike Liidule valiti president, asepresident ja volikogu liikmed

Kultuuritoimetus
Copy
Elin Kard ja Vano Allsalu.
Elin Kard ja Vano Allsalu. Foto: Mari Volens

Teisipäeval, 26. aprillil toimus Eesti Kunstnike Liidu (EKL) korraline Suurkogu, mis iga kolme aasta möödudes valib Eesti ühele suurimale loomeliidule presidendi, asepresidendi ja 10 volikogu liiget. Suure häälteenamusega valiti teiseks ametiajaks EKLi presidendiks Elin Kard ja asepresidendiks Vano Allsalu. Volikogu liikmeteks valiti Kirke Kangro, Kristi Kongi, Mare Mikof, Tiiu Kirsipuu, Loit Jõekalda, Jaan Elken, Eve Kask, Krista Leesi, Tanja Muravskaja ja Mihkel Ilus.

Suurkogu toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajas, kohal viibis 460 EKLi liiget. EKLi kuulub 2022. aasta aprilli seisuga 992 kunstnikku, kunstiteadlast ja kunstitöötajat.

Elin Kard (1972) peab järgneval kolmel aastal peamisteks väljakutseteks kunstivaldkonna arengukava KUVA 2021–2025 eesmärkide elluviimist ning intensiivset koostööd liidu liikmete ja valdkonna institutsioonidega stabiilse tegevusrahastuse ning õiglaste töötasude saavutamiseks.

Elin Kard on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi ja Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala ning kaitsnud magistrikraadi kunsti erialal. Ta on töötanud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse projektijuhina, Eesti Kunstiakadeemias dotsendina ja alates 2003. aastast juhib Hobusepea ja Draakoni galeriid Tallinnas. Aastatel 2013–2019 töötas Kard liidu asepresidendina. Viimased kolm aastat on ta töötanud EKLi presidendina.

Vano Allsalu (1967) näeb järgneva kolme aasta olulisemate tegevustena liidu loometaristu tulevikku vaatavat ja jätkusuutlikku arendamist ning tugiteenuste laiendamist EKLi liikmetele ja rentnikele.

Vano Allsalu on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti erialal. Ta on töötanud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias, Tartu Ülikoolis ja Sally Stuudios ning loovdirektorina reklaamibüroos Zoom. Ta on SA Kunstihoone nõukogu liige, Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse liige ja Tartu Kunstikooli nõunike kogu liige. Aastatel 2013–2019 töötas Allsalu EKLi presidendina ja viimased kolm aastat asepresidendina.

EKL on Eesti suuremaid loomeliite. EKL on professionaalseid eesti kunstnikke, kunstiteadlasi ja kunstitöötajaid ning nende loomingulisi ühendusi ühendav loomeliit, kunsti valdkonna oluline arvamusliider ja ekspertorganisatsioon. EKL on tunnustatud loovisikute huvide kaitsja, loomemajanduse edendaja ja valdkondlikes arendustegevustes osaleja ning rahvusvahelisel tasandil usaldusväärne koostööpartner. EKLi missiooniks on toetada liikmete ja kunsti alal tegutsevate loovisikute tegevust ning kaitsta nende huve, arendada kunsti valdkonda ja edendada kunstiteadlikkust ning aidata kaasa Eesti kultuuri ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Tagasi üles