K, 30.11.2022

Eesti Arhitektide Liidu juhtimist jätkab Andro Mänd

Kultuuritoimetus
Eesti Arhitektide Liidu juhtimist jätkab Andro Mänd
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Andro Mänd FOTO: Sander Ilvest
Andro Mänd FOTO: Sander Ilvest Foto: Sander Ilvest

Eesti Arhitektide Liidu presidendina jätkab liidu juhtimist Andro Mänd. Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Aet Ader ning Markus Kaasik. Liidu uue juhatuse järgmise kahe aasta prioriteedid on toetada ruumiloome institutsiooni loomist riigi tasandil, et tekiks järjepidev koostöö ja sidusus erinevate valdkondade, organisatsioonide ja valitsemistasandite vahel ning aidata kaasa elamumajanduse ja hea avaliku ruumi strateegilisele arengule.

Regionaalselt soovitakse tõsta KOVide ruumikompetentsi nii nõustades omavalitsusi kui ka toetades valla- ja linnaarhitekte.

«Eesti Arhitektide Liidu kui kompetentsi koondava organisatsiooni põhiline eesmärk on pakkuda tuge ja abikätt kõikidele kohalikele omavalitsustele kaasaegse elukeskkonna loomisel. Ilma professionaalide kureeritud arhitektuurivõistlusteta kannatab avaliku ruumi kvaliteet kahtlemata,» ütles Andro Mänd. «Strateegiliste ja suurte alade arendamisel on kvalifitseeritud abi hädavajalik, et kujundada avalikku ruumi mõtestatult. See on vastutusrikas roll, kuna ruumi mõju kestab aastakümneid.»

Kuna enamik Eesti kohalikke omavalitsusi on väikesed, paneb see piirid nii rahalisele võimekusele kui ka inimressursile. «Haldusreform aitas omavalitsuste tugevdamisele kaasa, nüüd on vaja teha järgmine samm ning leida võimalus üleriikliku ruumiloome institutsiooni loomisele, mis saaks pakkuda väiksematele omavalitsustele tuge,» lisas Mänd.

Riigikantselei kokku kutsutud ruumiloome ekspertrühma kuulunud arhitekt ja liidu asepresident Aet Ader lisas, et lähiaastatel muutub oluliseks teemaks ka elamumajandus, sest riikliku strateegia puudumine maksab juba praegu, põgenikekriisis, ühiskonnale kätte. «Sellega kaasnev teema on segregeerumise vähendamine linnaplaneerimises. Loodan, et leiame koos teiste valdkonna organisatsioonidega viisi ruumiloome institutsiooni loomiseks. Elamumajandus võiks olla üks ruumiloome kompetentsi käsitletavatest teemadest,» ütles Ader.

Liidu teine asepresident, arhitekt Markus Kaasik täiendas, et arhitektide liidu eesmärgid ei piirdu ainult kompetentsikeskuse rolli täitmisega, vaid hõlmavad laiema valdkonnaülese sidususe ja eesmärgistatud koostöö arendamist. «Soovime olla heaks koostööpartneriks erinevate valdkondade esindajatele, organisatsioonidele, riigi asutustele ja otsustajatele, et linnaruumi ja elukeskkonna kvaliteet areneks igal pool Eestis võrdselt, sõltumata majanduslikest, sotsiaalsetest ja demograafilistest erisustest,» lisas Kaasik.

Andro Mänd on töötanud arhitektuuribüroodes Kavakava, Salto ja Hoov ning osalenud mitmete märgiliste hoonete projekteerimises, nagu näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledž, Viljandi, Rapla ja Tabasalu riigigümnaasiumid, Fotografiska. 2018–2020 oli Mänd Eesti Arhitektide Liidu asepresident, alates 2020 president.

Aet Ader on arhitekt ja üks arhitektuuribüroo b210 asutajatest. Ta on olnud ajakirja Ehituskunst peatoimetaja (koos Kadri Klementiga) ning kureerinud bürooga b210 aastal 2013 Tallinna arhitektuuribiennaali «Taaskasutades nõukogude ruumipärandit». Lisaks on Ader olnud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna õppejõud ja Eesti Arhitektide Liidu asepresident aastatel 2014–2018.

Märksõnad
Tagasi üles