K, 17.08.2022

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia ja stipendiumikonkurss ootavad kandidaate

Kultuuritoimetus
Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia ja stipendiumikonkurss ootavad kandidaate
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Ene Mihkelson
Ene Mihkelson Foto: Peeter Langovits

Tartu kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni selts kuulutavad välja järjekordse Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia ning Ene Mihkelsoni 80. sünniaastapäevale (21. oktoober 2024) pühendatud uurimisstipendiumide konkursi.

Ka varasematel aastatel on välja antud Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, millele said kandidaate esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete toimetused kui ka Ene Mihkelsoni seltsi liikmed. Kultuurimõtestaja preemia kandidaatide kõrval ootab aga Tartu kultuurkapital ka Ene Mihkelsoni loomingu uurimisele pühendatud stipendiumitaotlusi. Tegemist on uurimustega, mis võiksid kujuneda osaks Ene Mihkelsoni 80. sünniaastapäeva tähistamisest 2024. aastal.

Ene Mihkelsoni selts välja pakkunud järgmised võimalikud teemad:

kirjanik kui aja(stu) meedium ja rahva ajaloolise kogemuse mõtestaja: stalinismiaja ja metsavendluse kajastumine Ene Mihkelsoni loomingus;

kirjaniku kui looja eneserefleksioon Ene Mihkelsoni tekstides («…mu päevatöö on sõnad, turnimine sügaviku kohal»);

mihkelsonlik poeetika, proosa ja luule põimitus.

Stipendiumi saab taotleda akadeemilisemas või esseistlikumas vormis loodavateks uurimistöödeks ja analüüsideks. Stipendiumi taotlejatel on võimalus välja pakkuda ka teisi Ene Mihkelsoni loominguga seotud teemasid.

Stipendiumifondi kogusumma on 5000 eurot, taotletavate stipendiumide suurus võib olla 750, 1000 või 1500 eurot, sõltuvalt esitatava projektitaotluse mahust. Lähtudes saabunud taotluste iseloomust otsustab žürii väljaantavate stipendiumide arvu ja suuruse. Stipendiumid makstakse välja kahes osas.

Taotlusi Ene Mihkelsoni uurimisstipendiumile võetakse vastu 1. augustini 2022. Otsus stipendiumide määramisest tehakse kuu aja jooksul. Tööde esitamise esmane tähtaeg on 1. oktoober 2023, suurema mahuga töö puhul on lõpptähtaeg 1. märts 2024. Stipendiumi toel tehtavaid töid tutvustatakse Ene Mihkelsoni seltsi aastakoosolekul oktoobris 2023 ning avaldatakse 2024. aastal Ene Mihkelsoni juubeliks valmivas kogumikus.

Ettepanekuid 2022. aasta Ene Mihkelsoni kultuuripreemiale oodatakse 1. septembrini 2022. Preemia on mõeldud kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta (august 2021 – august 2022) jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire. Preemia antakse 2022. aastal erandlikult üle mitte kirjaniku sünnipäeval (21. oktoobril), vaid 23. septembril ehk Ene Mihkelsonile pühendatud mälestuspäeval.

Stipendiumitaotlused (1.08) ja kultuurimõtestaja preemia ettepanekud (1.09) tuleb esitada Tartu kultuurkapitalile (kristjan.silm@kultuukapital.ee).

Ene Mihkelsoni fondi stipendiumi statuut: https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-fondi-stipendiumi-statuut/

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut: https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/

Märksõnad
Tagasi üles