L, 10.12.2022

Muinsuskaitsjate avalik pöördumine ⟩ Toomkirikusse plaanitav tipprestoran rajatakse haudadele!

Kultuuritoimetus
Toomkirikusse plaanitav tipprestoran rajatakse haudadele!
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 18
Toomkiriku restorani sisevaade tenniseväljaku suunas.
Toomkiriku restorani sisevaade tenniseväljaku suunas. Foto: Koko Arhitektid

Tippkokk Tõnis Siigur plaanib rajada Tartus Toomemäele toomkiriku varemete vahele esindusliku söögikoha. Vähemalt paberil hakkab tema plaan ilmet võtma. KOKO Arhitektide loodud eskiisist vaatab vastu klaasseinte ja -laega restoran.  Postimehe kultuuritoimetus avaldab täies mahus avaliku pöördumise rahvusvahelise muinsuskaitse eksperte ühendavalt organisatsioonilt ICOMOS Eesti. ICOMOS Eesti komitee hinnangul rikuks restoran seda mälestist tema terviklikkuses ja autentsuses.

Rahvusvahelise muinsuskaitse eksperte ühendava organisatsiooni ICOMOSi Eesti Komitee arutas 12. septembril Tartu toomkiriku varemetesse Toomemäel restoraniäri planeerimisega seotud küsimusi ja otsustas teha käesoleva avaliku pöördumise Tartu Ülikooli senatile, Tartu linnavalitsusele ja muinsuskaitseametile.

Toomemäel kõrgub üks Eesti vanimaid ja haruldasemaid keskaegseid kultuurimälestisi. 13.–15. sajandil ehitatud Tartu toomkirik oli monumentaalseim sakraalehitis kogu Vana-Liivimaal, st Eesti ja Läti alal. 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses toimunud põhjalikud uurimis-, konserveerimis- ja restaureerimistööd on teeninud eesmärki anda kiriku ehituskehandist ja arhitektuurist võimalikult algupärane pilt. Toomkirik on sisuliselt ka kalmistu, selle põrandaalune täideti keskajal tihedalt hauakastide ja üksikmatustega. Toomkiriku varemetel ja ümbritseval kalmistul on väga kõrge kultuuripärandi ja avaliku ruumi iseväärtus, mille võimalikult puutumatuna hoidmine tulevastele põlvedele peab olema selle mälestisekompleksi käsitlemise prioriteet.

Muinsuskaitseseaduses sätestatud põhimõtete (§ 3) esimestes alapunktides on rõhutatud, et ajaloolises keskkonnas muudatuste tegemisel tuleb lähtuda kultuuri- ja elukeskkonna kvaliteedi hoidmise põhimõttest ning et lisatav uus peab toetama ja aitama esile tuua varem loodud väärtusi. Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooni (art 12) kohaselt ei tohi mis tahes struktuurne arendamine avaldada negatiivset mõju kaitstavatele varadele ning nende ümbruse arhitektuurilisele ja ajaloolisele iseloomule. ICOMOS Eesti komitee on seisukohal, et kavandatav uusehitis ei vasta eelnimetatud põhimõtetele ja on nendega ilmselges vastuolus.

Vaade Toomemäe tänava poolt Tartu toomkiriku restorani suunas.
Vaade Toomemäe tänava poolt Tartu toomkiriku restorani suunas. Foto: Koko Arhitektid

Toomkiriku varemetesse klaasist paviljonina kavandatud restoran rohkem kui sajale inimesele koos klaasist seintega teenindussaali, läbipaistmatute seintega abiruumide (sh tualetid) ja köögiga rikub mälestist tema terviklikkuses ja autentsuses, suleb varemete avatuse, läbipaistvuse ning avaliku ruumi, lõhub vaateid varemetele ning risustab tervikpilti väärikast mälestisest. Restoran ei väärinda, vaid kasutab ära ja lõhub toomkiriku varemete kultuuriväärtust. Restorani rajamine toomkiriku varemetesse suleb avaliku ruumi ning ei võimalda jätkata seal avalikke tegevusi ja sündmusi, mis ei rikkunud kultuurimälestise kehandit ja arvestasid mälestise väärikusega. Matustele restorani rajamine on meie kultuuriruumis kohatu.

Toomkiriku varemetel Toomemäe pargis on väga kõrge kultuuripärandi iseväärtus ja sümbolväärtus. Sedavõrd jõuline era- ja ärihuvist kantud kultuurimälestise ärakasutamine ja avaliku ruumi sulgemine Toomemäel on lubamatu. Toomkiriku varemed ja kalmistu tuleb säilitada terviklikult ja autentselt avaliku kultuuriruumi ja keskkonna osana praegustele ja tulevastele põlvedele.

Lugupidamisega

ICOMOS Eesti komitee nimel
Ave Paulus, juhatuse esinaine
15.09.2022

Märksõnad
Tagasi üles