Üle 80 aasta ilmus setokeelne lugemik

Toimetaja Vello Jüriöö räägib lugemiku saamisloost.

FOTO: Igor Taro

Täna pärastlõunal leidis Mikitamäe koolimajas aset Seto lugemiku Palakõsõ seto keeleh esitlus, tegu on esimese setokeelse lugemikuga üle aastakümnete.

Erinevalt läinud sajandi alguses välja antud lugemikust, kus olid valdavalt eesti kirjameeste tõlketekstid, on uue lugemiku sisu algupäraselt setokeelne, kirjutas Setomaa.

Lugemiku koostajaks on Mikitamäe kooliõpetaja Vello Jüriöö. Sisu toimetajaks Nele Reimann-Truija Võro Instituudist ning keeletoimetajaks Paul Hagu Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskusest. Illustratsioonid tegi tuntud seto kunstnik ja Obinitsa galerist Evar Riitsaar.

Vastvalminud raamat sobib õppematerjaliks nii koolilastele kui täiskasvanutele - seal on nii lihtsamaid ja lühemaid tekste, kui luulet, leelot, näidendeid ja vanade kommete õpetamist.

Kokku on panustanud üle saja autori, kelle seas näiteks tuntud Setomaa kirjainimesed Paul Lehestik, Ilmar Vananurm, Õie Sarv, Merca, Maria Kukka, Nasta Pino, Kauksi Ülle ja paljud teised.

Südamlike Paul Lehestiku ja Ilmar Vananurme luuleridade kõrvalt võib leida näiteks vanarahva saunaskäimise teemalist pärimust Ahto Raudoja sulest, kui ka sõirategemise õpetust Kuninga sõirameistrilt Rieka Hõrnalt ja ka hainapiiraku küpsetamise juhendit Inara Luigaselt.

«Õga rahva kestmisõst ja timä kultuuri elohpüüsümisõst om müüdäpäsemäldäq taa rahva kiil. Seto keele püüsümisõst om vaia timmä kõnõldaq, om vaia lukõq ja kirodaq,» märkis lugemiku eessõnas toimetaja Vello Jüriöö.

Tagasi üles