Nike

Koguteos süüvib Setomaasse

Krista Aru (paremalt), Mare Aun ja Õie Sarv.

FOTO: Igor Taro


Enam kui tosin aastat tagasi lendu lastud mõte võtta teadusliku põhjalikkusega ette Setomaa ja anda selle kohta välja koguteos on võtnud käegakatsutava tulemuse.
Teisipäeval esitleti Eesti Rahva Muuseumis setode rõõmsal osalemisel viieköiteliseks kavandatud koguteose «Setomaa» esimesena trükist ilmunud köidet, mis kannab numbrit kaks.Raamatus esitlevad Eesti ja Venemaa ajaloolased ja arheoloogid uurimistulemusi alade kohta, mis on iidsetest aegadest olnud setode kodumaa ning mis praegu asuvad siin- ja sealpool piiri.Tõlge seto keelde


Illustreeritud köites on artiklid Setomaa ajaloost muinasajast 1920. aastani, peatükkide lühikokkuvõtted on seto, vene ja inglise keeles. Resümeed jms on seto keelde tõlkinud folklorist, augustis Seto Kuningriigi päeval ülemsootskaks valitud Õie Sarv.Setomaa riikliku kultuuriprogrammi juhtnõukogu poolt koguteose peatoimetajaks nimetatud arheoloog Mare Aun selgitas, et kõigepealt ilmus teine köide seepärast, et esimeseks kavandatud ülevaade setode kodumaa looduse kohta ei saanud õigeks ajaks valmis.«Setomaa» on kirjastanud ERM, kuid mitte omal algatusel. «Mingil põhjusel jäi koguteose koostamine organisatsioonilise juhtimiseta,» ütles ERMi direktor Krista Aru. «Ja siis küsiti kultuuriministeeriumist, kas ERM paneks õla alla. Mina hakkasin asja ree peal hoidma siis, kui esimene köide oleks pidanud juba valmis olema.»Järgmised neli köidet


Järgmisena ilmubki «Setomaa» esimene köide, mis käsitleb loodust ja loodusvarasid. Ettevalmistamisel on ka kolmas köide setode usundist, folkloorist jms. Krista Aru peab väga heaks tulemuseks seda, kui viimane köide viiest ilmuks aastal 2015.Peatoimetaja Mare Aun ei söandanud ajalise ilmumisgraafiku kohta midagi öelda. «Kõik sõltub Setomaa kultuuriprogrammi uuest etapist, mis algab järgmise aastaga,» märkis peatoimetaja.UUS RAAMAT


«Setomaa 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani»


Tartu 2009


480 lk

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles