Indrek Saar: ministrile meeldiks muuseumide tsentraliseerimine

Indrek Saar

FOTO: Postimees/Scanpix

Täna vastas kultuuriminister Laine Jänes riigikogus arupärimisele seoses kavandatava maakonnamuuseumide süsteemi reformiga, mida opositsiooniline sotsiaaldemokraat Indrek Saar nimetas muuseumisüsteemi tsentraliseerimiseks.

Riigikogu liikmed Karel Rüütli, Mai Treial, Jaanus Marrandi, Villu Reiljan, Tarmo Mänd, Kadri Simson, Jüri Ratas, Enn Eesmaa, Inara Luigas, Georg Pelisaar, Tiit Kuusmik, Kalvi Kõva, Kalev Kotkas ja Indrek Saar esitasid kultuuriministrile arupärimise maakonnamuuseumide olukorrast.

«Avalikkusele on saanud teatavaks, et kultuuriministeerium on asunud kavandama radikaalset reformi üle kogu Eesti asuvate maakonnamuuseumide muutmiseks Tallinnas asuva keskaparaadiga liitmuuseumi osakondadeks,» kirjutavad arupärijad ning rõhutavad, et Eesti maakonnamuusemide ühisavalduses peetakse seda neile täiesti ootamatult algatatud reformi meie riigimuuseumide arengut pärssivaks, eesti regioonide kultuurivajadusi marginaliseerivaks ja lähiajal majandussurutise tingimustes ka õigustamatuks rahaliseks koormaks kultuurivaldkonna eelarvele.

Minister Jänes kinnitas arupärijate küsimustele vastates, et tegelikult liitmuuseumi ei teki, ühtki maakonnamuuseumi kuhugi ümber ei kolita, muuseumide nimed jäävad endiseks ning ka töötajaid ei koondata.

Ministri hinnangul peaks riigieelarve muuseumide real oleva reservfondi vahendeist reformi läbiviimiseks piisama ning ilmselt jääb sealt veel raha ülegi. Minister avaldas reformi ajakavast rääkides lootust, et muuseumiseaduse muudatused õnnestub jõustada 2010. aasta juulist.

Minister Laine Jänes ei jõudnud kõigile viiele küsimusele korralikult vastata, kuna ta ei tundnud parlamendi töökorda ja ei teadnud, et tema esinemisel on samuti olemas ajalimiit.

Sotsiaaldemokraat Mark Soosaar rõhutas, et Eesti muuseumide kogud on tänasel päeval valdavalt kindlustamata ning samuti on muuseumidel probleeme kogude digiteerimisega. Ta avaldas küll lootust, et kavandatavast reformist saab kokkuvõttes asja.

Keskerakondlane Georg Pelisaar nentis, et ministeeriumi kava on halb näide selle kohta, kuidas demokraatlikus ühiskonnas midagi ülevalt poolt liita.

«Äkki peaks siis liitma sarnaselt ka Eesti teatrid, mille töötajaskond on eri teatrite vahel palju liikuvam ning mille tasegi üle Eesti on maakonnamuuseumide omast ühtlasem?» küsis ta.

Sotsiaaldemokraat Indrek Saar rõhutas, et muidugi meeldiks ministrile muuseumide tsentraliseerimine, sest siis oleks igasuguseid poliitikaid kergem ellu rakendada.

Kui demokraatlikul kombel kõigi asjasse puutuvate osapooltega, olgu nad avalikust või kolmandast sektorist, dialoogi astuda, on Saare sõnul ju tarvilikud kompromissid, mis aga on kindlasti tüütum poliitikategemise moodus kui tsentraalne juhtimine.

Saar juhtis tähelepanu tõigale, et vahetult enne ministeeriumi algatatud reformikava asusid muuseumid ise üle Eesti kompetentsi ühendama ja lõid selleks ka katusorganisatsiooni, mille töö dubleerimiseks ja mille kõrvaletõrjumiseks ministeerium tahab nüüd luua riikliku struktuuri.

Jänes nentis, et kuna muuseumid alluvad siiski riigile ja ministeerium peab nende tegevuse eest vastutama, siis ei saa ta anda nende tegevuse koordineerimist kolmanda sektori mittetulundusühingu kätte, vaid selleks ongi vaja luua riiklik struktuur.

Tagasi üles