Mõisakoolid saavad remondiraha

Suuremõisa mõis Hiiumaal.

FOTO: Priit Pullerits

Kultuuriminister Laine Jänes kinnitas programmitoetused, millest mõisakoolid saavad renoveerimiseks ning uurimis- ja projekteerimistöödeks kokku 1 797 000 krooni.

Suurima toetuse saavad Kabala põhikool, mille peasissekäigu välisrõdu renoveerimiseks eraldati 300 000 krooni, ning Kiltsi mõisakool, mis saab vertikaalplaneeringu jaoks samuti 300 000 krooni.

Puurmani mõisa tõllakuuri renoveerimise eriprojekti tellimist toetati 132 000 krooni, Hiiumaa Suuremõisa mõisa peahoone akende restaureerimist 200 000 krooni, Vääna lasteaed-algkooli restaureerimist 200 000 krooni ning Mooste Põhikooli õppetöökoja renoveerimist 100 000 krooniga.

Veel anti Hummuli põhikooli akende projekteerimiseks 25 000 krooni, Suure-Kõpu mõisapargi muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimiskontseptsiooni koostamiseks 52 000 krooni, Voltveti mõisa peahoone värviuuringute tegemiseks 98 000 krooni, Vääna mõisa ajaloostendide ning voldikute kujundamiseks ja trükkimiseks 25 000 krooni.

Lisaks sai MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus mõisakoolide turismihooaja ettevalmistuseks 150 000 krooni ning tegevustoetuseks 100 000 krooni, Olustvere vallavalitsusele eraldati koostööks ajalooarhiiviga 25 000 krooni ning rahvusarhiiv sai 90 000 krooni jätkuprojekti «Mõisakoolide ajaloo tutvustamine 2010. aastal» tarbeks.

Kultuuriministeeriumi mõisakoolide riiklik programm aitab kaasa mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamisele paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise.

Tagasi üles