Nike

Kunstiteoste tellimine avalikku ruumi muutub lihtsamaks

Autoosadest valmistatud kunstiteos.

FOTO: Elmo Riig

Kultuuriministeerium sai pärast põhjalikke arutelusid valmis eelnõu, mille eesmärk on muuta kunstiteoste tellimine avalikku ruumi selgemaks ja arusaadavamaks.

Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre selgitas, et edaspidigi jääb Eestis kehtima põhimõte, mille järgi suunatakse 1 protsent riikliku ehitise maksumusest kunstiteose tellimiseks ja seeläbi avaliku ruumi rikastamiseks kunstiga. «Protsendi-põhimõte on Eestis kehtinud praeguseks üle kolme aasta ja selle aja jooksul on avalikku ruumi jõudnud ligi kakskümmend uut kohaspetsiifilist teost. Samal ajal on nii kunstnikelt, tellijatelt kui ka hoonete kasutajatelt kogunenud tagasisidet takistuste kohta, mis on kunstiteoste tellimise käigus ilmnenud. Nüüd valitsusele esitatud eelnõu nende takistuste lahendamisega peamiselt tegelebki,» rääkis Soomre.

Edaspidi on seaduse tasemel täpsemalt lahti kirjutatud, kellele seadus kehtib ja milliste reeglite alusel tuleb kunstiteose tellimise hange läbi viia. «Seaduse mõtte parema järgimise nimel on eelnõus rõhutatud, et tellitav kunstiteos peab kindlasti olema kujutava kunsti teos. See peaks hoidma ära olukorrad, kus kunstiteoste asemel tellitakse hoone toimimiseks tarvilikku inventari,» märkis kunstinõunik ja tõi veel ühe muudatusena välja, et edaspidi tekib võimalus tasuda kunstnikule töö eest osade kaupa. «Selle sammu abil on tulevikus lihtsam suure-eelarvelisi teoseid luua,» selgitas Soomre.

Seaduse muutmise tulemusel paraneb ka teavitustöö nii tellimisprotsessi algul kui ka pärast kunstiteose valmimist, selleks kirjutatakse senisest paremini lahti erinevate osaliste teavituskohustused. Muudatuse eesmärk on tagada nii kohaliku kogukonna informeerimine kui ja laiema avalikkuse teavitamine valminud kunstiteostest. Kultuuriministeeriumi kodulehele koondatakse tellitud teoste andmebaas, samuti kohustub tellija oma kodulehele lisama teose täpsema tutvustuse ja soovitavalt kaasama kunstiteose tutvustamisesse ka selle autorit.

Kunstiteoste tellimise seadus on kehtinud alates 2011. aasta jaanuarist. Selle aja jooksul on tellitud 18 teost, 2014. aastal on lõppemas veel mitmeid konkursse. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles