Setu kultuuriprogrammist saab tänavu veel 190 000 krooni

«Taarka» esilinastusele eelnenud setu kultuuri tutvustav rahvapidu.

FOTO: Priit Mürk.

Setumaa riikliku kultuuriprogrammi sügiseses taotlusvoorus läheb jagamisele 187 856 krooni, ühte projekti toetatakse maksimaalselt 15 000 krooniga.

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada 15. septembrini, teatas kultuuriministeerium.

Setumaa riiklik kultuuriprogramm on mõeldud setude kultuurilise ja keelelise eripära säilitamiseks ning Setumaa kui elukeskkonna väärtustamiseks.

Programm aitab kaasa setu vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ning arengule võimalikult autentsel kujul ning setu kultuuris osalejate ringi laiendamisele, eriti noorte sidumisele esivanemate keele ja kultuuripärandiga.

Setumaa programmist on tänavu toetatud näiteks mängufilmi «Taarka» tegemist, Seto kuningriigi päeva korraldamist, setu muuseumide tegevust ja trükiste väljaandmist.

Setomaa valdade liidu kaudu on toetusi saanud ka välissetud.

Programmi esimeses voorus jagati toetusi neli miljonit krooni.

Tänavu eraldatakse toetusi Setumaa programmist viimast korda kahes voorus. Järgmisest aastast korraldatakse ainult üks taotlusvoor, kuna enamik aasta alguses esitatavaid taotlusi katab tegelikult terve aasta.

Tagasi üles