Õpetlik: tutvu Nõukogude sõjaretoorikaga

Teise maailmasõja aegne Nõukogude kihutusplakat

FOTO: russiatrek.org

Laupäeval, 26. septembril 2015 kell 13.00 toimub Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe tallihoones (Pirita tee 66, Tallinn) sügishooaja esimene ajaloolaupäevak sarjast «Eesti Teises maailmasõjas». Semiootikadoktor Andreas Ventsel räägib teemal «Totalitaarkeel ja sõjaretoorika: Nõukogude näide».

Igal totalitaarsel ideoloogial on oma keel, millega luuakse poliitilist reaalsust ja kujundatakse inimeste identiteeti. Eriti oluliseks muutub taoline totalitaarkeel kriisihetkedel. Semiootik Andreas Ventsel võtab vaatluse alla Teise maailmasõjaaegse kahe vastandliku ideoloogia, stalinliku-Venemaa ja natsi-Saksamaa eneseväljenduse. Ettekandes seletatakse lahti totalitaarkeele kui võimu avaldamise retoorilise vormi fenomen, kirjeldatakse põhjalikumalt nõukogude poole retoorika sõjakust  ning võrreldakse seda vastasleeri omaga.

Järgmine ajaloolaupäevak toimub 24. oktoobril 2015, mil räägitakse sõjaaegsest propagandast.

Sissepääs ajaloolaupäevakule soodushinnaga maksab vaid ühe euro.

Maarjamäe tallihoone juurde sõidavad bussid 1A, 5, 8, 34A ja 38, peatus Maarjamägi.

Tallihoones on avatud näitus «Riik malelaual. Saksa okupatsioon Eestis 1941–1944». mis annab esmakordselt põhjalikuma ülevaate ühest vastuolulisemast ja dramaatilisemast perioodist Eesti ajaloos.

Tagasi üles