Lugemislauale jõudis Slavica Revalensia värske number

Slavica Revalensia 2015

FOTO: TLÜ kirjastus

Filoloogilise ajakirja Slavica Revalensia järjekorras teine, 2015. aasta number toob lugejani teiste hulgas V. Toporovi seniavaldamata artikli ja uurimuse F. Dostojevski autorsusest.

Slavica Revalensia on 2014. aastal Tallinna Ülikoolis asutatud rahvusvaheline slaavi uuringutele keskenduv teadusajakiri. Ajakiri on venekeelne ning selles on kolm rubriiki: «Uuringud ja materjalid», «Kriitika» ja «Bibliograafia».

Slavica Revalensia teises numbris ootavad lugejat 9 seniavaldamata teksti. Nende hulgas on näiteks Aleksei Balakini uurimus Fjodor Dostojevski autorsuse küsimustest, Anna Dolinina ja Marina Salmani artikkel Ossip Mandelštami luuletuse «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» tundmatust variandist, Olga Demidova artikkel Marcel Prousti ja James Joyce’i retseptsioonist vene eksiilkirjanduses sõdadevahelisel perioodil ning silmapaistva Vene filoloogi Vladimir Nikolajevitš Toporovi (1928–2005) teaduslik autobiograafia (Mihhail Dõnini ning Tatjana Civjani publikatsioon).

«See ei ole V. N. Toporovi esimene artikkel, mis Tallinnas ilmub: kolmkümmend aastat tagasi on ta avaldanud kaks teksti ühes Tallinna Pedagoogilise Instituudi rotaprintväljaandes ning kolm teksti veel sama asutuse artiklikogumikus aastal 1988. Selle aasta publikatsioon on aga eriti tähtis: lugejale avaneb haruldane võimalus tutvuda, kuidas suur teadlane kirjutab iseendast, oma ajastust ning oma saavutustest erinevates valdkondades. See on väga suur au nii Tallinna filoloogidele kui ka Slavica Revalensia ajakirjale, et Toporovi – ehk ühe Tartu-Moskva semiootikakoolkonna asutaja – elulookirjeldus ilmub just siin,» – ütleb Slavica Revalensia peatoimetaja Grigori Utgof.

Tagasi üles