Kultuurisoovitused

Inimesed koguvad internetis Jänese kukutamiseks allkirju

Kultuuriminister Laine Jänes

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Internetiportaalis Petitsioon.ee koguvad kultuuriga seotud inimesed allkirju kultuuriminister Laine Jänese umbusaldamiseks. Kahe päevaga on umbusaldusele alla kirjutanud üle saja inimese. Postimees.ee avaldab umbusaldusavalduse muutmata kujul.

«Meie, eesti kultuuri igapäevased hoidjad, kandjad ja arendajad, ei tunne enam, et praegune kultuuriminister esindaks meie ühist huvi. Pigem vastupidi: ta diskrediteerib eesti kultuuri tervikuna nii kodumaal kui rahvusvahelises plaanis, demoraliseerib selle eestvõitlejaid, solvab oma suhtumisega meie kultuuritippe ja ajab segadusse laiema kultuuriüldsuse.

Vallandamised ja vaigistamised tunduvad olevat Laine Jänese standardne töömeetod, mida ta põhjendab äärmiselt üldsõnaliste avaldustega ja pooltõdedega opereerides.

Pole usutav, et Eesti päritolu talendid pöörduksid tagasi Eestisse, kus neid koheldakse nagu maestro Järvit; pole usutav, et kasvaks peale uus põlvkond söakaid eesti kultuuritegijaid või mõtlejaid, kui kõige kõrgemalt tasemelt tegeldakse nende tasalülitamisega ja ministri kritiseerimine toob kaasa rohkem või vähem otsitud põhjustel vallandamise. Meenutagem muuseumidirektor Rea Rausi või ERSO direktori Andres Siitani juhtumeid.

Konkreetselt viimase juhtumi kohta leiame, et Andres Siitani poolne ERSO finantsdistsipliini rikkumine oli paratamatult suures osas, kui isegi mitte täiesti, tingitud ERSO tegevuse ja eelarvetingimuste ümberkorraldamisest kultuuriministeeriumi käsul kahel korral viimase aasta jooksul, jättes reformid asutustega korrektselt kooskõlastamata.

Tuletame ka meelde ERSO direktori tulutut püüdu tekkinud eelarveprobleemide osas kultuuriministeeriumiga ühendust saada juba kevadest alates, nagu ta oma 7. septembri avalikus kirjas märgib. Juriidilises mõttes võib Andres Siitan ehk finantsdistsipliini rikkumises ainusüüdlane olla, aga kas ka moraalselt?

Meie mure eesti kultuuri pärast ületab era- ja valdkondade piirid. See on meile olulisem, armsam, eluks vajalikum kui miski muu: meie mitmekülgse kultuuri vaba edasikestmine kõigis selle vormides ja varjundites. Peame meelde tuletama, et selle aluseks on õigus vabale eneseväljendusele ja võimalus eeldada toetavat ja arvestavat suhtlemisstiili ka ametlike struktuuride kõrgemalt tasandilt, k.a kultuuriministrilt.

Oleme sunnitud taotlema Laine Jänese tagasiastumist või eemaldamist kultuuriministri ametikohalt, kuna meie, allakirjutanud, osa eesti kultuurist, ei usalda teda enam.»

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles