Kultuurisoovitused

Kas kunstnik on ülalpeetav?

FOTO: PantherMedia / Scanpix

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias muudetakse mõtteviisi kunstnikust kui ülalpeetavast.

Harjumuspäraste kultuurivaldkonna ainete kõrval õpetatakse kultuuriakadeemias kõikidel erialadel ettevõtlust, mis algab festivalilaadse ideeturuga. 8.-9. aprillil kohtuvad tudengid pärimusmuusika aidas paljude vilunud ja inspireerivate ettevõtjatega ning töötavad kahe päeva jooksul välja esialgsed äriideed. Lisaks tudengitele osaleb sündmusel enam kui 30 Viljandi Gümnaasiumi õpilast.

Ideeturg on sissejuhatuseks poolteist aastat vältavale ettevõtlusõppele, mille arendamine tuleneb Tartu Ülikooli eesmärkidest, kus lisaks teadlaste ja spetsialistide ettevalmistamisele on võetud suund ettevõtlikkuse edendamisele. Sündmuse peakorraldaja, ettevõtluspraktikate koordinaator Andres Rõigas: «Eelmisel aastal esmakordselt üle akadeemia toimunud ideeturg ja sellele järgnenud ettevõtlusõpe on ennast igati õigustanud ning ootused tudengite ja ettevõtjate kahepäevasele koostööle on seegi kord suured.»

Äriideede metoodilise arendamise kõrval on oodata inspireerivaid lugusid erinevate valdkondade ettevõtjatelt. Lisaks loomemajandusele tuleb juttu ka üldisemalt majanduse suundumustest, ettevõtluskliimast Eestis ja Viljandimaal ning ettevõtlikkusest laiemalt.

«Ma pelgan koolipingist tulevaid teoreetilise tarkusega tegelasi, kellel pahatihti on teadmised ja oskused praktilistes küsimustes üsna kesised. Kogemuste vahetamine valdkonnas tegutsevate ettevõtjatega ning praktilist laadi ettevõtlusõpe on tudengitele elukogemuse osas kindlasti oluliseks abiks,» märgib üks ideeturu esinejatest, muusikaettevõtja Gunnar Viese, kes on ise olnud seotud ligikaudu 1500 kontserdi korraldamisega.

Ideeturu läbiviimisel teeb kultuuriakadeemia koostööd Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooliga, SA Viljandimaa Arenduskeskusega, Viljandi Gümnaasiumiga ning Balti Filmi- ja Meediakooliga.

Ideeturu päevakava vaata siit: http://www.kultuur.ut.ee/sites/default/files/www_ut/ideeturg_2016_ajakava.pdf

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles