Postimehe otseülekanne: kes loeb mida Eesti kultuuriajakirjandusest?

6. juunil toimub Kultuuriministeeriumi tellitud sõltumatu kultuuriajakirjanduse uuringu lõplike tulemuste tutvustamine Eesti Arhitektuurikeskuses Tallinnas. Seminar toimub kl 13.00-15.30 ja Postimees teeb sellest otseülekande.

Kultuuriministeeriumi tellimusel 2014. aasta sügisel algatatud ja Tartu Ülikooli läbi viidud uuring «Kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskond» võttis vaatluse alla nii kultuuriajakirjanduse sisu kui kasutajaskonna. Otsiti vastuseid küsimusele, kuidas täidab Eesti kultuuriajakirjandus oma rolli kultuuri ja ühiskonna sidustajana. Uuringu eesmärk oli anda võimalus toimetustel oma väljaande sihtrühmi täpsemini määratleda ja silmas pidada ning samuti vaatleb elanikkonna kultuuritarbimist ja -huvi laiemalt.

«Kultuuriajakirjandus avaldab tagasimõju sellele, mismoodi meie kultuur areneb, mida me kõik kultuuris osalejatena kultuuris teeme ning kuidas me aru saame sellest, mis kultuuris ja ühiskonnas toimub. Seega need uuringutulemused pole mõeldud ainult ajakirjanikele,» selgitas uuringu üks autoritest, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin.

Tagasi üles