Kaks suurt muuseumit otsivad juhti

Eesti Rahva Muuseum

FOTO: Margus Ansu

Sügis on uute alguste aeg paljudele. Seda eelkõige kooliminejatele, aga mitte ainult. Näiteks otsib sel sügisel endale (uut) juhti kaks eesti kultuuri seisukohalt olulist mäluasutust – Eesti Rahva Muuseum ja Tallinna Linnamuuseum.

Tartus Eesti Rahva Muuseumis on juhikonkurss käimas põhjusel, et senise juhi Tõnis Lukase viieaastane ametiaeg on möödumas, nii et välistatud pole ka sama juhiga jätkamine järgmisel viisaastakul. Vähemalt on selleks olemas võimalus, kuna Lukas on kinnitanud oma kandideerimist käimasoleval konkursil.

«Kavatsen kandideerida, sest mulle mu praegune töö meeldib,» ütles ERMi praegune juht Tõnis Lukas Postimehele juulis, neli päeva pärast konkursi välja kuulutamist. «Ma olen kogu oma energia Eesti Rahva Muuseumisse pannud ja näen, et siin on rabamist veel küllaga.»

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Eve Rand kinnitas Postimehele kuu aega hiljem, et konkursile ei ole saabunud veel ühtegi avaldust ning avaldas lootust, et neid ikka tuleb.

Avalduse esitamiseks aega veel on. Neid oodatakse konkursile, mis kuulutati välja juba juulis, suisa septembri lõpuni. On selge, et eesti rahvale nii olulisele muuseumile ei saagi juhti valida uisapäisa. Samuti ei saa seda tööd ka nõndamoodi lõpetada ega alustada, mistõttu on piisavalt aega võetud kandidaatidega tutvumiseks, otsustamiseks ja vajadusel juhikoha üle andmiseks uuele juhile: kui konkurss lõpeb 30. septembril 2017, siis muuseumijuhi uus ametiaeg algab alles 22. jaanuaril 2018.

Riigi hallatava Eesti Rahva Muuseumi juhilt oodatakse kõrgharidust, kolmeaastast juhtimiskogemust, valdkonna ja selle õigusaktide tundmist, teadmisi riigiasutuse eelarve koostamisest, eesti ja vähemalt ühe võõrkeele valdamist ning head suhtlemis- ja väljendusoskust.

ERMi juhiks kandideerijal tuleb esitada 30. septembriks motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning tegevuskava ERMi arengust aastatel 2018–2022. Lisainfot leiab siit: http://www.kul.ee/et/uudised/konkurss-eesti-rahva-muuseumi-direktori-ametikohale-0.

Tallinna Linnamuuseumi juhikandidaadid peavad kiirustama

Tallinna Linnamuuseumi juhiks pürgijad peavad aga kiirustama, sest sealne konkurss lõpeb koos augustiga.

Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härm ütles Postimehele, et enne konkursi lõppu ei saa ta kahjuks avaldada laekunud avalduste arvu, veel vähem kandidaate, kuid kinnitas, et mõni avaldus on ikka tulnud ning neid oodatakse lootusrikkalt veel nädal aega. «Loodetavasti ei lähe nagu loomaaiaga,» märkis ta, viidates loomaaia juhi otsimise konkursile, mida tuli möödunud aastal korraldada kaks korda.

Linnamuuseumi juhi konkursi komisjon koguneb Härmi sõnul 8. septembril ning uue juhi tööle asumiseni on arvestatud vähemalt kuu ajaga. «Me ei tahaks, et kandidaadil eelmises töökohas lepingu ülesütlemise pärast pinged võiksid tekkida ega ole põhjust arvata, et tööturul on palju täiesti vabu kandidaate, kes saaksid kohe tööle asuda,» nentis ta.

Tallinna Linnamuuseum, mille koosseisu kuuluvad Vene tänaval asuv linnamuuseumi hoone, Kiek in de Kök, bastionikäigud, raidkivimuuseum, Neitsitorni kohvikmuuseum, Tallinna vene muuseum, Peeter I majamuuseum, fotomuuseum, Jaani Seek ning Kadrioru ja Kalamaja lastemuuseum Miiamilla, saab endale kindlasti uue juhi.

«Me otsime juhti, sest koht vabanes,» põhjendas Aini Härm linnamuuseumi juhi konkursi korraldamist. Ta täpsustas, et Tallinnas on tähtajaline tööleping vaid kahel etendusasutuse juhil: Tallinna Filharmoonia ning Tallinna Linnateatri omal. «Lepingu lõpetamise algatas töötaja, kes soovis jätkata teadustööga,» lisas Härm. 

Kõnealune töötaja, linnamuuseumi senine juht Kalmar Ulm, kelle juhtimisprobleemidest on viimastel aastatel korduvalt juttu olnud ka meedias, jätkab linnamuuseumi koosseisus teadurina. Praegu täidab juhi kohuseid Toomas Abiline.

Pealinna haldusalasse kuuluva Tallinna Linnamuuseumi juhilt eeldatakse akadeemilist kõrgharidust, juhtimiskogemust, teadmisi munitsipaalmuuseumi ülesannetest ja muuseumikogude korralduse põhimõtetest, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, head analüüsi- ja algatusvõimet, head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ning kõrgtasemel eesti keele valdamist.

Tallinna Linnamuuseumi juhiks kandideerijatel tuleb esitada 31. augustiks motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja kuni 5000 tähemärgi pikkune essee teemal «Minu roll linnamuuseumi arendamisel».

Veel muuseumitöötajate konkursse

Muuseumides otsitakse sügise hakul täitjaid teistelegi ametikohtadele.

Näiteks otsib turundusjuhti SA Narva Muuseum. Projektijuhi väljakutseks on, et «Narva linnus oleks 2,5 aasta pärast kõige ägedam Läänemere-äärne linnus» ja üheks ametialaseks eelduseks vene keele oskus. Erialale piiranguid ei seata, brutopalgaks lubatakse 1900 eurot ja tööle tuleb asuda esimesel võimalusel. Avaldusi oodatakse 19. septembrini.

Keilas asuv Harjumaa Muuseum otsib endale teadurit, kes «oleks veidi ka rööprähkleja» ning kelle põhitegevuseks on Harjumaa ajaloo ja kultuuripärandi uurimine ning selle kajastamine publikatsioonide, näituste, ettekannete jms kaudu. Töötajalt eeldatakse akadeemilist kõrgharidust ajaloo alal ning brutopalgaks lubatakse 942 eurot. Avaldus tuleb esitada 29. augustiks.

Tartu Linnamuuseum otsib haridusprogrammide kuraatorit, kes asuks tööle oktoobri alguses (avaldus tuleb esitada 4. septembriks). Ajaloomuuseumis on puudu paar külastusjuhti, keda huvitaks ka filmimaailm - neilt oodatakse sooviavaldust koos motivatsioonikirja, elulookirjelduse ja palgasooviga 27. augustini. Okupatsioonide muuseumis lõppes külastusjuht-kassapidaja konkurss aga üleeile.

Tagasi üles