Eesti Folkloorinõukogu andis välja kaks pärimuskultuuripreemiat

Helle-Mare Kõmmus

FOTO: Eesti Folkloorinõukogu

24. märtsil toimunud Eesti Folkloorinõukogu aastapäevakonverentsil anti välja kaks pärimuskultuuri preemiat. Pärimuskultuuri auhinna Teotugi pälvis Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann ning folkloorikuraatori stipendiumi Eesti Folkloorinõukogu Hiiumaa folkloorikuraator Helle-Mare Kõmmus.

«Pärimuskultuuri auhinnaga Teotugi tunnustame pärimuskultuuri kandjat, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustab ka teisi enda ümber pärimusega tegelema,» ütles Eesti Folkloorinõukogu juhatuse esimees Kati Taal. Ta lisas, et «folkloorikuraatori stipendium on tunnustus vabatahtliku töö eest koostöös Eesti Folkloorinõukoguga».

Nii Tuule Kann kui ka Helle-Mare Kõmmus on pikki aastaid pühendunud pärimuse hoidmisele ja järeltulevatele põlvkondadele edasiandmisele.

Tuule Kann pälvis pärimuskultuuri preemia Teotugi väljapaistva tegevuse eest kandlemuusika traditsioonide hoidmisel ja arendamisel ning Eesti kandlemängijate esiletõstmise ja mängustiilide jäädvustamise eest. Helle-Mare Kõmmus on aastaid vabatahtlikuna panustanud Eesti Folkloorinõukogu töösse, osaledes möödunud aastal Hiiumaal toimunud eelarvamusfestivali ettevalmistamises ja läbiviimisel, esindades oma juhendatava folkloorirühmaga Eestit Leedus toimunud rahvusvahelisel folkloorifestivalil Baltica ja osaledes aktiivselt teisteski Eesti Folkloorinõukogu ettevõtmistes.

Tuule Kann

FOTO: Eesti Folkloorinõukogu

Rahvamuusik, kandlemängija ja ERRSi rahvamuusikamentor Tuule Kann on õppinud kromaatilist kannelt Eestis ja Leedus, täiendanud end Soomes. Teiste kandletüüpidega on tutvunud praktilise töö käigus, siinkohal peab oma eeskujudeks traditsioonilisi kandlemängijaid nii Eestis kui naabermaades. Tuule on väikekandle taastulemise üks tähtsamaid mõjutajaid. Viimasel viiel aastal on ta aktiivselt osalenud Eesti Folkloorinõukogu poolt ellu kutsutud rahvakandlemängijate kaardistamise töörühmas. Tuule on esinenud populaarteaduslike ettekannetega nii Eesti kui teiste kandlemaade erialakonverentsidel, ta on osalenud erinevate ansamblite tegevuses (Eesti Keeled, Üsna Vaikne Duo, Suurõ Pilvõ, Kannelkond, Tuulekandled jne).

Helle-Mare Kõmmus on kogu oma täiskasvanuelu tegelenud Hiiumaal pärimuskultuuri hoidmisega, ja järeltulevatele põlvkondadele edasiandmisega. Helle-Mare on maakonna folkloorikuraator, Laulu- ja Tantsupeo SA Hiiu maakonna kuraator, Hiiumaa Loovisikute Vabaühenduse Liige ja Hiiumaa Käsitööseltsi toetajaliige, juhendab naisrühma Kohvilähkrid, segarühma Taidelaid ja naiste võimlemisrühma.

Pärimuskultuuripreemiat Teotugi annab Eesti Folkloorinõukogu välja teist korda, eelmisel aastal pälvis auhinna tuntud pärimusmuusik Lauri Õunapuu. 500 euro suurune pärimuspreemia Teotugi ja 1000 euro suurune folkloorikuraatori preemia anti laureaatidele üle Eesti Folkloorinõukogu aasapäevakonverentsil 24. märtsil. Auhinna väljaandmist toetas Kultuurkapital.

Tagasi üles