Kultuurisoovitused

Laulmine on noorte hulgas populaarseim kultuuriharrastus

Hetk 2007. aasta noorte laulupeolt.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Eestis on kõige aktiivsemad kultuuriharrastajad 10–24-aastased noored, kelle hulgas on populaarseim harrastus laulmine, teatab statistikaamet.

Ajakasutuse uuringu põhjal tegeles 2010. aastal 83 protsenti 10–24-aastastest mõne kultuuriharrastusega. Noorte seas olid aktiivsemad alla 18-aastased, kellest 56 protsenti tegeles mõne kultuuriharrastusega vähemalt korra nädalas. 18–24-aastaste seas oli aktiivseid harrastajaid 44 protsenti. Laulmisega tegeles vähemalt korra nädalas 17 protsenti 10–24-aastastest, tantsimisega 14 protsenti, kujutava kunstiga 13 protsenti ning pillimänguga 12 protsenti.

Kultuuriharrastusega tegelevate noorte osatähtsus oli suurim Tartu ja väikseim Ida-Viru maakonnas (vastavalt 94 protsenti ja 66 protsenti). Peale Tartu paistsid kultuuriharrastajate suure osakaaluga silma ka Hiiumaa, Harjumaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Jõgevamaa noored. Aktiivsete ehk vähemalt korra nädalas mõne kultuuriharrastusega tegelevate noorte osatähtsus oli suurim Hiiu ja väikseim Ida-Viru maakonnas (vastavalt 70 protsenti ja 29 protsenti).

Vanemaks saades langeb harrastajate arv ja tõuseb nende osatähtsus, kes kultuuriga üldse ei tegele. 25–64-aastaste seas oli mõne kultuuriharrastusega tegelejaid 74 protsenti ning 65-aastaste ja vanemate hulgas 56 protsenti.

Tagasi üles