Kultuuriministeerium loobub autoriõigustega tegelemisest

FOTO: SCANPIX

Kultuuriministeerium loobub autoriõigustega seotud tegevuste koordineerimisest ja korraldamisest ning annab need üle justiitsministeeriumile.

Justiitsministeerium hakkabd edaspidi tegelema nii autoriõiguse valdkonna korraldamisega laiemalt kui ka selle õigusloomega, et tagada autoriõiguse süsteemsem edasiarendamine koos teiste eraõiguse valdkondadega, sh rahvusvahelise õigusega seonduvates küsimustes, seisis määruse seletuskirjas.

Autoriõiguse valdkonna lisandumisega justiitsministeeriumi pädevusse lisatakse kultuuriministeeriumi eelarvest justiitsministeeriumi eelarvesse tegevuskuludeks 9026 eurot ja justiitsministeeriumi 2012. aasta eelarvesse tegevuskuludeks 21 846 eurot.

Justiitsministeeriumi järgmise aasta eelarvesse lisandub eraldisena Eesti riigi eest ka WIPO (Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon) liikmemaks. Käesoleva aasta eest maksti kultuuriministeeriumi eelarvest liikmemaksu 8895 eurot.

Tagasi üles
Back