Nike

Lang soovitab Haapsalu muuseumid ühendada

Läänemaa muuseumi üks filiaal on ka Iloni Imedemaa Haapsalus

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Kultuuriminister Rein Lang tegi Haapsalu linnavalitsusele ettepaneku ühendada riigile kuuluv Läänemaa muuseum koos selle filiaalidega ning linnale kuuluvad Haapsalu piiskopilinnus ja Eesti raudteemuuseum üheks tervikuks, luues nende baasil sihtasutus.

Langi ettepaneku järgi jääks Läänemaa muuseumi muuseumikogu omanikuks endiselt riik ning selle saaks sihtasutusele anda lepingu alusel tasuta kasutamiseks. «Lepingus nähakse ette ülesanded muuseumikogu hoidmisel ja kasutamisel, muuseumikogu täiendamise kohustus ja kasutamise tähtaeg,» kirjutab Lang Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele saadetud kirjas.

«Kultuuriministeerium on valmis tagama sihtasutusele iga-aastase tegevustoetuse Läänemaa muuseumi 2011. aasta riigieelarvelise toetuse mahus (181 858 eurot) seni, kuni sihtasutus vastutab riigile kuuluvate museaalide, s.h Ilon Wiklandi poolt riigile kingitud kunstiteoste eest,» pakkus minister välja.

«Koostoime sünergia ning suurem majanduslik võimekus, mis võimaldab paindlikkust tegevuste planeerimisel, samuti uued väljakutsed ja laiemad arenguvõimalused töötajatele (liikumine asutuste vahel, uued tööülesanded jmt) – need on võimalikud plussid, mis ühinemisega kaasneksid,» kirjutas Lang.

«Kultuuriministeerium on seisukohal, et organisatsioonide juhtimise ühendamine tekitaks Haapsalule ning Läänemaale tugeva kuvandiga mäluasutuse, mis tulevikus võiks kaaluda ka teiste Läänemaal tegutsevate muuseumide haldamist.»

Kultuuriministeerium leiab ka, et Haapsalu linnal võiks ja peaks olema õigus kaasa rääkida Läänemaa muuseumi juhtimisel ja arendamisel. «Läänemaa muuseum endises raekojas, Iloni Imedemaa ja sidemuuseum asuvad ju Haapsalu linna territooriumil, neist kaks esimest on juba praegu linna jaoks mainekujunduslikult tugeva märgilise tähendusega. Läänemaa muuseum oma kohalolu ja tegevusega toetab kõigiti linnas toimivat väikeettevõtlust ning turismielu,» põhjendab Lang kirjas.

Lang kirjutab, et ühise sihtasutuse moodustamise ideed on arutatud juba aastaid, kuid seni ei ole jõutud konkreetsete sammudeni selle elluviimisel.

Nüüd ootab kultuuriminister Haapsalu linnavalitsuse seisukohta selle aasta jooksul. «Vajadusel oleme valmis osalema linnavolikogu ja volikogu komisjonide koosolekutel, et ettepanekut selgitada ning vastata küsimustele. Teie positiivse vastuse korral moodustab kultuuriministeerium ühise töörühma sihtasutuse moodustamise ettevalmistamiseks,» märgib Lang.

Linnapea optimistlik

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles Postimehele, et pole ettepanekut veel kätte saanud, aga selline idee on juba ringi liikunud küll. «Arvan, et see loll mõte ei ole ja tasub igal juhul arutamist. Kuna käisime just kolmapäeval vaatamas, kuidas elavad Rakvere kolleegid, kus on selline sihtasutus olemas, siis järelikult oleme me seda arutamist alustanud juba enne seda ettepanekut,» lausus Sukles.

Teisalt ei arvanud ta, et ühendamine väga lihtne oleks. «See nõuab ka kogukonna, see tähendab volikogu põhjalikku otsustamist. Oht on see, et mingil hetkel öeldakse lihtsalt, et riigipoolne toetus kaob ära,» ütles Sukles. Ta tõi võrdluseks, et ka sihtasutusel Virumaa Muuseumid, mis Ants Leemetsa juhtimisel väga hästi töötab, on päris suur riigipoolne toetus suisa hädavajalik.

«Aga ausalt öeldes ma juba suisa ootasin seda ettepanekut ja ma isiklikult kaldun ühinemisse positiivselt suhtuma,» lisas Sukles.
 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles