Kultuurisoovitused

Eesti kultuuri ja hariduse kongressil väitlevad nii ministrid kui ülikoolide rektorid

Tarmo Soomere

FOTO: Sander Ilvest

23.–25. novembril toimub Eesti Kultuuri Koja, Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Teaduste Akadeemia korraldusel Tallinnas ja Viljandis Eesti kultuuri ja hariduse kongress, mille eesmärgiks on leida hariduse-, teaduse- ja kultuuriväljade kokkupuutepunktid ja otsida võimalusi, kuidas ühendada kultuurilised jõud heade arengute nimel.

Kongressi avapäeval, 23. novembril Eesti Teaduste Akadeemia saali kogunevad Eesti akadeemikud ja professorid teaduspäevale, mille fookuses on õppimise ja kasvatuse peegeldused erinevates teadusvaldkondades. Tervituskõne teeb president Kersti Kaljulaid ja peaettekandega esineb dr Alberto Zucconi (maailma Kunstide ja Teaduse Akadeemia varahoidja, Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär). Päeva juhib Indrek Treufeldt.

24. novembril Ugala teatrisse on korraldajad teiste seas kutsunud arutlema haridusministri Mailis Repsi ja kultuuriministri Indrek Saare teemal kultuur ja haridus, kas üht vankrit vedamas? Paneelarutelus Eesti hariduse ja kultuuri kestlikkusest lokaalses ja globaalses võtmes astuvad lavale Marju Lauristin, Margit Sutrop, Raul Eamets, Tiit Aleksejev ja Ülle Matsin. Nii ministrite väitlust kui hilisemat arutelu suunab Joonas Hellerma.

Sama päeva pärastlõunal kogunevad üle kolmekümne teemaringi töötubade aruteludesse Viljandi Gümnaasiumi ruumidesse hariduse, teaduse ja kultuuri eestvedajad üle Eesti. Ühiseks eesmärgiks on luua sisend haridusstrateegiasse aastani 2035.

25. novembril Estonia kontserdisaalis Eesti Vabariik 100: «Vaimult suureks saamine» osalevad paneelväitluses Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusmaastiku tulevikust ülikoolide rektorid Mart Kalm, Mait Klaassen, Toomas Asser, Tiit Land ning tööandjate esindajana Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, moderaatoriks Märt Treier. Päeva teine pool toob kuulajate ette kolm isamaakõnet, esitajateks Viivi Luik, Kaido Ole ja Martin Saar ning pidulikkust loovad Eesti tippsolistid, viiuliansambel «Võlukeeled», Kaie Kõrbi balletistuudio õpilased ja Eestimaa koorimuusika klassika.

Kongressile ootame kõiki, kes soovivad kaasa lüüa Eesti hariduse-, teaduse- ja kultuuripoliitika kujundamises: teadlased, õpetajad, õppurid, lastevanemad, tööandjad, loovtöötajad, kultuurikorraldajad, ringijuhid ja raamatukogutöötajad, ajakirjanikud ja meediatöötajad, haridus- ja kultuuriametnikud ning ka asjast huvitatud poliitikud ning vabakondlased.

MTÜ Eesti Kultuuri Koda on loodud 2011. aastal ühendamaks loomingulise tausta ning huvidega juriidilisi ja eraisikuid, kes soovivad hoida ja edendada Eesti kultuuri ning parandada ja hoida selle ühiskondlikku kõnekust.

Eesti Haridusfoorumi (EHF) tegevuse põhiideeks on olnud hariduse sõlmküsimuste analüüsimine, hariduspoliitiliste huvigruppide esindajate koondamine, osalusdemokraatia, partnerluse ja ühiskondlike kokkulepete põhimõtete edendamine Eesti hariduspoliitikas. EHF on haridusavalikkuse esindajana olnud tegev Eesti haridusstrateegiate valmimisel.

Eesti Teaduste Akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Tagasi üles